Algemeen

Als je er echt geen raad mee weet, is het algemeen...

Dromers zijn genereus. Mensen met een visie en een echt alternatief zijn zelfs perfecte gastheren. Is het daarom dat burgerbeweging Ringland de nieuwe leefbaarheidsintendant op hun jaarlijks publiek treffen in De Roma heeft uitgenodigd? En waren de aanwezigen, waaronder uw dienaar, daar nu écht iets mee?

Oratorium zonder Doel

Naar aanleiding van de schitterende uiteenzetting over het Saeftinghedok van Inge Ghijs deze week in de Standaard, maakten wij van de gelegenheid gebruik om jullie via mail uit te nodigen voor de publiekspremière van de documentaire van Manu Riche over 50 jaar havenbeleid nu zaterdag 9 april om 15:00 u in de Bourlaschouwburg.


In deze mail van 4 april werd echter verkeerdelijk naar De Tijd verwezen in plaats van naar De Standaard. Onze excuses hiervoor.

Goede vrienden,

Het is enige tijd geleden dat u nog een uitnodiging kreeg voor een maandagvergadering. Dat wil niet zeggen dat er niet gewerkt wordt zoals u dagelijks op ons web en op onze aanwezigheid op sociale media kan volgen.****

 

IEDER NADEEL HEB ZIJN VOORDEEL*.  (FIJN STOF OOK?)
* deze spreuk komt van Johan Cruyff, wereldvoetballer,nu vechtend tegen longkanker.

In het Sint-Annabos op Linkeroever werd vandaag gestart met archeologisch vooronderzoek naar de restanten van het Amerikaanse repatriëringskamp Top Hat. Op het einde van de tweede wereldoorlog verbleven daar zo'n 270.000 Amerikaanse soldaten. Het onderzoek gebeurt met het oog de werken voor de Oosterweelverbinding. Voor die starten willen de archeologen een goed beeld krijgen van wat er eventueel nog in de bodem te vinden is.

 

Tags: 

Aannemers verplichten om op grote bouwwerven ook jongeren en werkzoekenden er een opleiding te laten volgen. Dat is hetgene wat de BAM nu doet aan de Ijzerlaan, en dat wil de stad Antwerpen ook gaan uitwerken voor nieuwe grote bouwprojecten. Via Talentenwerf krijgen 450 jongeren en werklozen een opleidingsplaats bij de heraanleg van de IJzerlaan.

In september start de inspraakprocedure van de project-MER voor de Oosterweelverbindging. De project-MER onderzoekt welke gevolgen de Oosterweelverbinding kan hebben voor mens en milieu. In het kennisgevingsdossier beschrijven de experten de werken, de onderzoeksmethodes en geven ze aan welke effecten ze in kaart gaan brengen.

Tags: 

Pages