Gezondheid-milieu

Pasgeborenen en 50-plussers in Vlaanderen hebben nu lagere gehaltes van een aantal vervuilende stoffen in hun lichaam dan 10 jaar geleden. Eerder werd deze daling ook vastgesteld bij jongeren. Bij de huidige lagere hoeveelheden van milieuvervuilende stoffen in de bevolking worden er echter nog vroegtijdige gezondheidseffecten waargenomen. Een verdere daling van de blootstelling kan dus nog gezondheidswinst opleveren.

Find out how and why the Earth's climate is changing as Paris hosts a major summit to discuss global warming.

1. What is the problem?

The world is getting warmer

The average temperature of the Earth's surface has increased by about 0.85°C (1.4F) in the last 100 years. Thirteen of the 14 warmest years were recorded in the 21st Century, with 2015 on course to set another record.

In België zijn in 2012 meer dan 11.000 mensen vroegtijdig overleden door luchtvervuiling. Dat blijkt uit een nieuw rapport van het Europees Milieuagentschap, gebaseerd op officiële luchtmetingen. In heel Europa gaat het om meer dan 430.000 vroegtijdige overlijdens. Daarmee is luchtvervuiling de schadelijkste vorm van milieuvervuiling in Europa.

In het kader van zijn economische ontwikkeling zet België zich onder meer in voor zijn logistieke functie als doorvoerland. Transport en mobiliteit staan echter niet los van gezondheid. Dit rapport brengt zowel de positieve als negatieve effecten van transport en mobiliteit op de gezondheid in kaart: luchtverontreiniging, geluid, verkeersongevallen, psychosociale effecten en impact op fysieke activiteit.

Eerst gingen we met zijn 10.000 naar Parijs. Dan zouden we naar Brussel gaan. Daarna was het Oostende. En ook dat mocht niet doorgaan. Wil de overheid het klimaatprobleem negeren of zijn ze incompetent? In allerijl slaagde men er dan toch nog in een manifestatie op het Theaterplein te organiseren.


 

Tags: 

Innovatiebureau Springlab testte in Utrecht het prototype van Light Companion; een persoonlijke hulpje om als fietser het groene verkeerslicht te halen. De pilot diende om te observeren hoe de circa 600 passerende fietsers reageerden op het ledsignaal en of er minder roodrijders waren door het systeem.

 

Pages