Gezondheid-milieu

Het rapport behandelt de meetgegevens van de verschillende Vlaamse luchtmeetnetten in 2014. De cijfers bevestigen dat de Vlaamse luchtkwaliteit stelselmatig verbetert. Vlaanderen haalt in 2014 voor heel wat stoffen de Europese doelstellingen. Het maximaal toegelaten aantal overschrijdingen van de daggrenswaarde voor fijn stof werd voor het eerst op alle Vlaamse meetplaatsen gerespecteerd.

Sommigen noemen het de ironie van de geschiedenis. Ik ben meer geneigd om het ‘cynisme’ te noemen. De lichten van de Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid van minister Galant waren nog niet gedoofd of daar liep alweer een ijzingwekkend verhaal van de persen: een zestienjarige jongen komt met de fiets terug van een feestje en wordt onderweg van de baan gereden. De chauffeur pleegt vluchtmisdrijf, maar wordt snel ingerekend. Het blijkt dat hij dronken was én te snel reed.

Oslo is the latest city to announce plans which shift the focus away from cars – by banning all private vehicles from the centre by 2019. Car-free days have slashed pollution in Paris while new eco-cities are aiming to design out the need for vehicles – but will cars in cities ever be consigned to history?

Tags: 

Pasgeborenen en 50-plussers in Vlaanderen hebben nu lagere gehaltes van een aantal vervuilende stoffen in hun lichaam dan 10 jaar geleden. Eerder werd deze daling ook vastgesteld bij jongeren. Bij de huidige lagere hoeveelheden van milieuvervuilende stoffen in de bevolking worden er echter nog vroegtijdige gezondheidseffecten waargenomen. Een verdere daling van de blootstelling kan dus nog gezondheidswinst opleveren.

Find out how and why the Earth's climate is changing as Paris hosts a major summit to discuss global warming.

1. What is the problem?

The world is getting warmer

The average temperature of the Earth's surface has increased by about 0.85°C (1.4F) in the last 100 years. Thirteen of the 14 warmest years were recorded in the 21st Century, with 2015 on course to set another record.

In België zijn in 2012 meer dan 11.000 mensen vroegtijdig overleden door luchtvervuiling. Dat blijkt uit een nieuw rapport van het Europees Milieuagentschap, gebaseerd op officiële luchtmetingen. In heel Europa gaat het om meer dan 430.000 vroegtijdige overlijdens. Daarmee is luchtvervuiling de schadelijkste vorm van milieuvervuiling in Europa.

Pages