Gezondheid-milieu

De fraude met de uitstootgegevens van dieselwagens bij Volkswagen zou verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor grote infrastructuurprojecten zoals de Oosterweelverbinding of Uplace. Dat staat in De Standaard en Het Nieuwsblad. Minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) sluit niet uit dat er een nieuwe berekening moet komen van de milieueffectenrapporten. Volgens minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) en Uplace is er echter geen probleem.

The British government sought to block new EU legislation that would force member states to carry out surprise checks on the emissions of cars, raising fresh questions over ministers’ attitude to air pollution and their conduct in the Volkswagen scandal.

A document obtained by the Observer reveals that the Department for Environment, Food and Rural Affairs has been advising British MEPs to vote against legislation that would oblige countries to carry out “routine and non-routine” inspections on vehicles’ “real-world” emissions.

De Utrechtse milieuzone is gebaseerd op onafhankelijke metingen door TNO, zogeheten praktijkemissies. Hiervoor is gekozen omdat dit de meest betrouwbare manier is om de uitstoot van voertuigen te bepalen.

Naar aanleiding van “Volkswagengate” werd gesuggereerd dat de allernieuwste diesels zo vervuilend zijn dat ze centrum Utrecht niet in zouden mogen. Dit is niet correct, zo laat de gemeente weten.

In a bid to reduce CO2 emissions in the 90s, Europe backed a major switch from petrol to diesel cars but the result was a rise in deadly air pollution

Volkswagen’s rigging of emissions tests for diesel cars comes after nearly 20 years of the technology being incentivised in Europe in the knowledge that its adoption would reduce global warming emissions but lead to thousands of extra deaths from increased levels of toxic gases.

De stad Antwerpen plant in 2016 de invoering van een ‘Low Emission Zone’ (LEZ) met als doel de leefbaarheid in de stad te verbeteren. Oude, vervuilende (diesel)voertuigen zullen uit de stad geweerd worden om de luchtkwaliteit te verbeteren. Samen met de stad Antwerpen zal de VMM de effecten op de luchtkwaliteit opvolgen.
 

De monitoring komt er op vraag van de stad Antwerpen.

In street canyons (smalle straten omgeven door hoge gebouwen) zijn de concentraties fijn stof (PM10) hoger dan verwacht. We benaderen er de Europese grenswaarden. Dit heeft vooral te maken met het opwaaien van bodemstof door verkeer, slijtage van voertuigen en wegdek en de mindere verdunning van de uitlaatgassen. Dat blijkt uit de vijfde Chemkar studie van de VMM.

Pages