Gezondheid-milieu

Het Volkswagen-schandaal doet de vraag rijzen of berekeningen van de luchtkwaliteit in milieueffectrapporten (MER) moeten worden overgedaan. Die berekeningen zijn gebaseerd op computermodellen die rekening houden met de verwachte verbeteringen van het wagenpark. Bond Beter Leefmilieu onderzocht alvast het MER voor de Oosterweelverbinding en komt tot de conclusie dat de resulaten veel te rooskleurig zijn. De berekeningen moeten opnieuw uitgevoerd worden.

De fraude met de uitstootgegevens van dieselwagens bij Volkswagen zou verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor grote infrastructuurprojecten zoals de Oosterweelverbinding of Uplace. Dat staat in De Standaard en Het Nieuwsblad.
Minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) sluit niet uit dat er een nieuwe berekening moet komen van de milieueffectenrapporten.
Volgens minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) en Uplace is er echter geen probleem.

Atmospheric levels of a little known by-product from diesel engines are up 70 times higher than expected according to a study.

Researchers found that long-chain hydrocarbons are significantly under-reported in car manufacturers' data.

These hydrocarbons are a key component of two of the worst air pollutants, ozone and particulate matter.

The authors believe these "hidden" emissions are having a large impact on air quality in cities like London.

De fraude met de uitstootgegevens van dieselwagens bij Volkswagen zou verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor grote infrastructuurprojecten zoals de Oosterweelverbinding of Uplace. Dat staat in De Standaard en Het Nieuwsblad. Minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) sluit niet uit dat er een nieuwe berekening moet komen van de milieueffectenrapporten. Volgens minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) en Uplace is er echter geen probleem.

The British government sought to block new EU legislation that would force member states to carry out surprise checks on the emissions of cars, raising fresh questions over ministers’ attitude to air pollution and their conduct in the Volkswagen scandal.

A document obtained by the Observer reveals that the Department for Environment, Food and Rural Affairs has been advising British MEPs to vote against legislation that would oblige countries to carry out “routine and non-routine” inspections on vehicles’ “real-world” emissions.

Pages