Gezondheid-milieu

This year, environment correspondent John Vidal had heart bypass surgery – a wake-up call that prompted him to investigate the state of the air we breathe. With 29,000 UK deaths a year attributed to pollution, is it time we cleaned up our act?  

Three months ago, a surgeon at Liverpool Heart and Chest hospital took a saw, ripped through my sternum, levered open my ribcage, cut into the aorta of my still-beating heart and stitched in a vein from my leg. The long, brutal operation was a great success. But it knocked me out and left me unable to walk more than a few paces.

De Gezinsbond wil meer aandacht voor het groeiend aantal nieuwe gezondheidsrisico's voor kinderen en jongeren die onze huidige manier van leven met zich meebrengt.  Luchtvervuiling... almaar meer astma bij kinderen. Verkeersinfrastructuur niet aangepast aan observatievermogen van kinderen... kinderen worden te kwetsbaar in het verkeer. Te weinig groene ruimte... kinderen spelen te weinig.

Mocht u in de file staan ter hoogte van Borgerhout, Dilbeek of Ternat: knip eens met uw vingers terwijl u het Ringland-lied meezingt. 't Is een uit goeie vibes, wakkere dagdromen en een aanstekelijke beat van Merdan Taplak samengestelde oorwurm, tevens het strijdlied voor al wie op zondag 28/6 afzakt naar het Ringlandfestival.

Tags: 

Exposure to gaseous and particulate matter pollution have been found to increase the immediate risk of stroke, a review of medical studies has shown. The increased risk is most pronounced the same day as the exposure, and for fine particles the increased risk persists over several days. The authors hope information from this study will help policymakers to develop suitable controls to limit the risks posed by these harmful air pollutants.

Vandaag maakte de Europese Commissie bekend dat België doorverwezen wordt naar het Europees Hof van Justitie voor de luchtvervuiling door fijn stof. 

Erik Grietens, beleidsmedewerker bij Bond Beter Leefmilieu, reageert: “Hoewel de situatie de afgelopen jaren gevoelig verbeterde, slagen we er nog lang niet in om de gezondheidsdoelstellingen van de WHO inzake luchtkwaliteit te halen."

De intendant die de overkapping van de Ring zal onderzoeken moet daarvoor de nodige vrijheid krijgen. Zonder te moeten vasthouden aan het Oosterweeltracé. Dat vragen Ringland, Ademloos en StRaten-Generaal, samen met twee ingenieurs. Ze eisen in een charter dat de intendant de volledige overkapping onderzoekt ook in combinatie met alternatieve tracés zoals Oosterweel- Noord en Meccano.

Pages