Gezondheid-milieu

Omgevingsfactoren en kanker

Er bestaan tal van misverstanden over het ontstaan van kanker door milieuverontreiniging en straling. Sommige uitlaatgassen zijn bijvoorbeeld schadelijker dan andere. En niet alle straling is schadelijk voor de gezondheid. Dieselmotoremissies hebben bijvoorbeeld kankerverwekkende eigenschappen. En een overmatige blootstelling aan radon leidt tot een verhoogd risico op longkanker.

 

Five facts about diesel the car industry would rather not tell you

A consortium of car manufacturers, suppliers and repairers has, in an attempt to hide the fact that a typical diesel car emits 10 times more nitrogen oxides than an equivalent gasoline car, launched a new website. Its content ignores the inconvenient truth that most new diesels still don’t reach the limits agreed back in 2007. This briefing provides five facts about diesel cars that the industry would rather the public didn’t know.

Tags: 

Help ons om aan 75.000 ondertekenaars te geraken!
 

Beste,

Jij hebt onlangs de petitie 'Red de natuur in je buurt, Joke' ondertekend. Hartelijk dank!
Al meer dan 65.000 mensen steunen onze oproep om kleine natuurgebieden te blijven beschermen. De actie loopt op 9 september af. Op die dag gaan vrijwilligers van Natuurpunt de handtekeningen overhandigen aan minister Schauvliege.

De verlaging van de maximumsnelheid op lokale wegen in Zweden bespaart 14 doden per jaar.

Het Zweedse ministerie van Transport onderzoekt sinds 2008 wat de impact is van wijzigingen in de snelheidslimieten op het nationale wegennet.

Op regionale wegen is de snelheidslimiet op circa 17500 km verlaagd van 90 naar 80 km/uur. Op de snelweg ging de snelheidslimiet op zo’n 2700 km naar 120 km/uur. Tot die tijd was 110 km/uur veelal de standaard.

In september start de inspraakprocedure van de project-MER voor de Oosterweelverbindging. De project-MER onderzoekt welke gevolgen de Oosterweelverbinding kan hebben voor mens en milieu. In het kennisgevingsdossier beschrijven de experten de werken, de onderzoeksmethodes en geven ze aan welke effecten ze in kaart gaan brengen.

Tags: 

Pages