Mobiliteit

Iedereen zei ja op de vraag van Apache om op 24 juni in De Roma te debatteren over mobiliteit en leefbaarheid in Antwerpen: de actiegroepen Ringland, Ademloos en stRaten-generaal, overkappingsintendant Alexander D’Hooghe en de Antwerpse schepenen Rob Van de Velde en Koen Kennis. Die laatste is ook bestuurder bij BAM. Tot er een kritische analyse op Apache verscheen. Toen wilde Koen Kennis plots niet meer meedoen: ‘te tendentieus’, klinkt het.

 

 

Bond Beter Leefmilieu (BBL) steunt het pleidooi van minister van mobiliteit Ben Weyts voor een kilometerheffing voor personenwagens. Maar BBL roept de minister op om stapsgewijs tot een eerlijke doorrekening van verplaatsingskosten te komen. Het heeft immers weinig zin om een nieuwe heffing in te voeren zolang de overheid de private kilometerkost van honderdduizenden automobilisten subsidieert via het stelsel van de bedrijfswagens.

Paris is notorious for snarled-up traffic and cranky drivers - but cars are gradually being edged out as the city steps up a life-or-death battle to cut pollution.

A stroll along the French capital's grandest boulevard, the Champs-Elysees, has just become possible without choking on exhaust fumes - from May cars are banned on the famous avenue one Sunday every month.

Pedestrians have already reclaimed part of the picturesque Left Bank of the River Seine, where traffic has been permanently banned, allowing restaurants, cafes and art exhibits to spring up.

Tags: 

bericht van Ringland:

Ringland bouwen zonder verkeershinder

Dank voor de massale aanwezigheid en steun op onze infoavonden in De Roma! We strijden onverminderd voort voor een Ring met minder files en overlast, een leefbare stad en meer ruimte voor groen, wonen en scholen.
Ringland is het enige overkappingsplan waarbij er geen verkeershinder zal zijn tijdens de werken.

Tags: 

Pages