Mobiliteit

Wat als we nu daadwerkelijk de snelheid op onze snelwegen aanpakken? Wat als we kiezen voor pakweg 80 km per uur in plaats van 120 km per uur, wat voor impact zou dat kunnen hebben op het verkeer, milieu en ons verbruik? We vroegen het aan mobiliteitsspecialisten Hajo Beeckman en Kris Peeters. Trager rijden zal alvast niet op lange termijn de files oplossen, maar wél de veiligheid op onze wegen verhogen.

Maximum 90 km/h 

 


Al jaren pleit ik voor de invoering van een maximumsnelheid van 90 km/h. Minder verkeersslachtoffers. Minder vervuiling. Minder stress. Sneller op je werk tijdens spitsuren. Veel goedkoper. Veel stiller. Beter voor je motor. Minder fijn stof. Het is geen toeval dat bij blokrijden een snelheid van 90 km/h wordt gehanteerd. Zo kan je het grootst aantal voertuigen veilig van punt A naar punt B brengen.

 

Cycling is now so popular in the Netherlands that its bike lanes just don't have the space to accommodate all riders, says a new report. According to the country’s SWOV Institute for Road Safety Research, cycling infrastructure in Holland is getting seriously overloaded. The Dutch lane system may well be exemplary compared to most other countries, but as bike paths fill to capacity during rush hour, crashes are becoming more frequent.  

Vorig jaar zijn de files in ons land structureel toegenomen. Meer dan 1.200 uur lang, dat is 50 volle dagen, stond er in ons land meer dan 100 kilometer file. De filelengte piekte 7 keer boven de 400 kilometer en 46 keer boven de 300 kilometer. Dat blijkt uit de filebarometer van Touring Mobilis.

Sommigen noemen het de ironie van de geschiedenis. Ik ben meer geneigd om het ‘cynisme’ te noemen. De lichten van de Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid van minister Galant waren nog niet gedoofd of daar liep alweer een ijzingwekkend verhaal van de persen: een zestienjarige jongen komt met de fiets terug van een feestje en wordt onderweg van de baan gereden. De chauffeur pleegt vluchtmisdrijf, maar wordt snel ingerekend. Het blijkt dat hij dronken was én te snel reed.

Oslo is the latest city to announce plans which shift the focus away from cars – by banning all private vehicles from the centre by 2019. Car-free days have slashed pollution in Paris while new eco-cities are aiming to design out the need for vehicles – but will cars in cities ever be consigned to history?

Tags: 

Als ik de keuze heb om een makkelijke boodschap dan wel een moeilijke boodschap te brengen, kies ik de makkelijke. Behalve wanneer de makkelijke fout is en de moeilijke de juiste. In het geval van fietshelmen is de makkelijke boodschap dat we er allemaal wel bij varen als we zo’n ding op ons hoofd zetten. Fout, helaas. De moeilijke boodschap is dat fietshelmen alleszins op populatieniveau geen goede zaak zijn voor de verkeersveiligheid. Op individueel niveau kan dat anders zijn, maar het wetenschappelijk onderzoek ter zake is verre van eenduidig.

Tags: 

Meer oplaadpunten voor elektrische wagens in Antwerpen

Er komen meer oplaadpunten voor elektrische wagens en het moet aantrekkelijker worden om zo'n elektrische wagen te kopen. Dat is de ambitie van Vlaams energieminister Annemie Turtelboom. Zopas werden in vergadercentrum Den Bell in Antwerpen de resultaten van het zogenaamde Evora-project voorgesteld. Daaruit blijkt dat ook de stad Antwerpen extra inspanningen wil doen om haar wagenpark te vergroenen. Toelichting door minister Turtelboom.

Pages