Mobiliteit

Als ik de keuze heb om een makkelijke boodschap dan wel een moeilijke boodschap te brengen, kies ik de makkelijke. Behalve wanneer de makkelijke fout is en de moeilijke de juiste. In het geval van fietshelmen is de makkelijke boodschap dat we er allemaal wel bij varen als we zo’n ding op ons hoofd zetten. Fout, helaas. De moeilijke boodschap is dat fietshelmen alleszins op populatieniveau geen goede zaak zijn voor de verkeersveiligheid. Op individueel niveau kan dat anders zijn, maar het wetenschappelijk onderzoek ter zake is verre van eenduidig.

Tags: 

Meer oplaadpunten voor elektrische wagens in Antwerpen

Er komen meer oplaadpunten voor elektrische wagens en het moet aantrekkelijker worden om zo'n elektrische wagen te kopen. Dat is de ambitie van Vlaams energieminister Annemie Turtelboom. Zopas werden in vergadercentrum Den Bell in Antwerpen de resultaten van het zogenaamde Evora-project voorgesteld. Daaruit blijkt dat ook de stad Antwerpen extra inspanningen wil doen om haar wagenpark te vergroenen. Toelichting door minister Turtelboom.

Tags: 

In het kader van zijn economische ontwikkeling zet België zich onder meer in voor zijn logistieke functie als doorvoerland. Transport en mobiliteit staan echter niet los van gezondheid. Dit rapport brengt zowel de positieve als negatieve effecten van transport en mobiliteit op de gezondheid in kaart: luchtverontreiniging, geluid, verkeersongevallen, psychosociale effecten en impact op fysieke activiteit.

Tags: 

Innovatiebureau Springlab testte in Utrecht het prototype van Light Companion; een persoonlijke hulpje om als fietser het groene verkeerslicht te halen. De pilot diende om te observeren hoe de circa 600 passerende fietsers reageerden op het ledsignaal en of er minder roodrijders waren door het systeem.

 

Tags: 

Chancellor George Osborne should use the comprehensive spending review to deliver money for cycling for the sake of our health and our economy

The chancellor is a busy man. The day before the results of his Comprehensive Spending Review, I doubt he is giving too much thought to cycling but if he did he would see the real opportunity it offers to boost the economy and lighten the load on the public purse.

Tags: 

The government should consider a scrappage scheme for diesel cars to get polluting vehicles off the streets of England’s cities, where they contribute to tens of thousands of premature deaths every year, according to an influential committee of MPs.

The call echoes a proposal from London Mayor Boris Johnson who has suggested up to £2,000 per car could be paid to get 150,000 diesels off the capital’s roads.

Tags: 

Pages