Mobiliteit

Het tweede overkappingsonderzoek van de stad Antwerpen toont aan dat het overkappen van de Ring op korte termijn de levenskwaliteit voor een groot deel van de Antwerpenaars verbetert. Het onderzoek geeft concrete informatie over de winsten die op verschillende locaties kunnen worden geboekt op vlak van luchtkwaliteit, geluidsoverlast, groentekorten en kwaliteit van de openbare ruimte. 

 

Files bestrijden doe je zo: cordonheffing in Gothenburg brengt verkeer met 12 procent terug

De cordonheffing die de Zweedse stad Gothenburg in 2013 invoerde,  lijkt redelijk succesvol. Tijdens de uren waarop de  heffing geldt, overdag op weekdagen, passeert 12 procent minder verkeer de tolportalen.

Gothenburg is de tweede stad in Zweden, met zo’n 500.000 inwoners. De effecten van de tolheffing blijken aardig overeen te komen met die in Stockholm, die al in 2007 op tolheffing overging.

In Zürich houden 4500 sensoren bij hoeveel auto’s de stad binnenkomen. Als dat er teveel zijn, wordt het verkeer buiten de stad opgehouden.

Zurich has a very intricate series of over 4500 sensors throughout the city designed to monitor the number of cars entering its limits. When that number exceeds the level Zurich's streets can comfortably accommodate, all cars are halted on highways and main roads in to the city until congestion is relieved. Thus, traffic continually flows with little or no back-up in the city.

 

Tags: 

De intendant die de overkapping van de Ring zal onderzoeken moet daarvoor de nodige vrijheid krijgen. Zonder te moeten vasthouden aan het Oosterweeltracé. Dat vragen Ringland, Ademloos en StRaten-Generaal, samen met twee ingenieurs. Ze eisen in een charter dat de intendant de volledige overkapping onderzoekt ook in combinatie met alternatieve tracés zoals Oosterweel- Noord en Meccano.

Pages