Politiek-juridisch

België is en blijft een dieselland, en de uitstoot van fijn stof ligt erg hoog in België. Zo rond het jaar 2000 kwam er een nieuwe generatie dieselmotoren: krachtiger, zuiniger en schoner, volgens de auto-industrie. Maar daar staan nu dus grote vraagtekens bij. Ondanks alle technologische verbeteringen zouden dieselmotoren in de loop der jaren niet alleen meer stikstofoxide uitstoten dan wettelijk toegelaten, de hoeveelheid van het nog gevaarlijker stikstofdioxide zou ook toenemen.

The British government sought to block new EU legislation that would force member states to carry out surprise checks on the emissions of cars, raising fresh questions over ministers’ attitude to air pollution and their conduct in the Volkswagen scandal.

A document obtained by the Observer reveals that the Department for Environment, Food and Rural Affairs has been advising British MEPs to vote against legislation that would oblige countries to carry out “routine and non-routine” inspections on vehicles’ “real-world” emissions.

Tags: 

In het Vlaams Parlement toonde N-VA-ster Annick De Ridder zich bezorgd om de communicatie van de BAM. Ze vindt dat het ambitieuze overkappingsverhaal beter moet worden gecommuniceerd. Aansluitend vroeg Wouter Van Besien zich af hoeveel ruimte de overkappingsintendant krijgt. Bevoegd minister Weyts benadrukte daarop dat ook op het Oosterweeltracé gestreefd wordt naar een volledige overkapping.

Tags: 

De stad Antwerpen heeft zich behoorlijk verslikt in haar verkeersveiligheidscampagne. Die richt zich deze keer nadrukkelijk op fietsers en voetgangers, en dat was nodig, zo moest blijken uit ongevallenstatistieken. Maar de boodschappen van de campagne stroken helemaal niet met de geregistreerde cijfers. De oppositie is boos, en vindt dat er meer gewerkt moet worden aan de échte verkeersonveiligheid.

 

Tags: 

Het klimaatbeleid dat de Nederlandse overheid voert laat te wensen over. Advocaat Roger Cox besloot de staat voor de rechter te slepen.

Doet de Nederlandse overheid alles wat in haar vermogen ligt om opwarming van de aarde tegen te gaan? 900 klagers en milieuorganisatie Urgenda vonden van niet. De Limburgse advocaat Roger Cox spande namens hen een rechtszaak aan tegen de Nederlandse staat en werd in het gelijk gesteld.

Tags: 

U wilt als Vlaams minister wetgeving invoeren die ervoor zorgt dat het een beetje rapper vooruitgaat, vooral die infrastructuur projecten. Maar wat te doen als blijkt dat uw wetgeving tegen de grondwet ingaat? Het antwoord van de Vlaamse- en ook nationale politiek: blijven proberen. Dat is zowat samengevat de vaudeville die aan de gang is met de zogenaamde Bestuurlijke Lus.

Tags: 

De Antwerpse actiegroepen Straten Generaal en Ademloos dienen vandaag een klacht in tegen Oosterweel bij de Raad Van State. Volgens de actiegroepen zijn er verschillende juridische fouten gemaakt bij het opstellen van het Milieu-Effecten-rapport. Dat rapport bestudeert de milieueffecten van de verschillende mobiliteit tracés. Zo zouden de alternatieven, zoals Meccanoplan, niet correct bestudeerd zijn. Ze trekken dan ook met een lijvig dossier naar de Raad Van State.

 

Tags: 

Pages