Politiek-juridisch

De Antwerpse actiegroepen Straten Generaal en Ademloos hebben een klacht ingediend tegen Oosterweel bij de Raad Van State. Volgens de actiegroepen zijn er verschillende juridische fouten gemaakt bij het opstellen van het Milieu-Effecten-rapport. Dat rapport bestudeert de milieueffecten van de verschillende tracés. Zo zouden de alternatieven, zoals het Meccanoplan, niet correct bestudeerd zijn.

 

Tags: 

Vorige week mochten stRaten-generaal, Ademloos en Ringland hun visie op de toekomst van de Antwerpse ring toelichten op een hoorzitting in het Vlaams Parlement. Dat spreekrecht kwam er nadat de actiegroepen een verzoekschrift met 25.000 handtekeningen indienden. Ondanks de stevig onderbouwde argumenten tegen het BAM-tracé en de al even goed gefundeerde alternatieve oplossingen, blijft de regering mordicus vasthouden aan het ‘beslist beleid’.

Tags: 

Er zijn 5 kandidaturen om intendant te worden van het Antwerpse mobiliteits- en overkappingsverhaal. De intendant, die in september bekend zal zijn, heeft als opdracht de volledige overkapping van de Ring te onderzoeken, maar wél vertrekkend van het Oosterweeltracé. Dat heeft mobiliteitsminister Weyts vanmiddag gezegd in het Vlaams Parlement waar het overkappingsonderzoek van de Stad Antwerpen werd voorgesteld.

Tags: 

Op dit moment is de regering bezig met de aanstelling van een intendant die de overkapping van de ring moet bestuderen. Bart Somers (Open VLD) wil dat die ruimte krijgt om ook andere tracés dan Oosterweel te bekijken, en dat er rekening moet gehouden worden met een draagvlak bij de bevolking.

De intendant moet dus alles kunnen onderzoeken, niet alleen Oosterweel, ook Ringland.

Tags: 

De Commissie heeft besloten België en Bulgarije voor het Hof van Justitie van de Europese Unie te dagen in verband met aanhoudend hoge niveaus van stofdeeltjes, die een ernstig risico voor de volksgezondheid vormen. Ondanks de plicht die op lidstaten rust om voor goede luchtkwaliteit te zorgen, is slechte luchtkwaliteit op veel plaatsen al een aantal jaren een probleem.

Tags: 

Pages