Politiek-juridisch

Vlaams parlementslid Wouter Van Besien (Groen) ziet in de conclusie van actiegroep Ringland dat de Oosterweelverbinding niet combineerbaar is met het Ringlandconcept het einde van het "én-én verhaal" van de Vlaamse regering en BAM (Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel). "Het is of Ringland, of de Oosterweelverbinding", stelt hij. "De studie van Ringland bevestigt duidelijk dat beiden niet compatibel zijn."

Tags: 

Hoe de 'mening van de gewone burger' wordt ingeschakeld tegen goed geïnformeerde en deskundig gerunde actiecomités.

Mondige burgers zijn geen cadeau voor politici. Dat was altijd al zo. Vlugschriften, karikaturen en spontane opruierij zorgden wel eerder voor ontwrichting. In tijden dat de quasi onbeheersbare sociale media de publieke opinie kleuren, heb je als bestuur kennis van stratego nodig.

Tags: 

Xavier en Kathleen beginnen BEL10-dag twee met een klare uitleg over onze democratie. Bert Rymen legt uit hoe die nu precies in elkaar zit. Daarna debatteren Bart Somers en Lieven Dehandschutter over volksraadplegingen.

We kijken ook naar het buitenland. Hoe democratisch zijn België en Vlaanderen eigenlijk vergeleken met het buitenland? Ontdek het vandaag tussen 6 en 10 uur in ons ochtendblok!

Werkt onze democratie wel zoals het hoort?

Het Masterplan 2020 is een meerjarenproject voor een betere mobiliteit in en rond Antwerpen. De leden van de commissie wisselen van gedachten, samen met ministers Ben Weyts, Joke Schauvliege en Annemie Turtelboom, en met raadsheer Jan Debucquoy van het Rekenhof, over het achtste voortgangsrapport over het Masterplan 2020. Ze bespreken met de Vlaamse ombudsman ook het eindverslag van een bemiddeling die de Vlaamse Ombudsdienst deed over het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Oosterweelverbinding.

VOLG HET LIVE:

Pages