Politiek-juridisch

De Raad van State legt een bom onder het Oosterweeldossier. Twee auditeurs uiten fundamentele kritiek op de manier waarop het milieurapport voor de Oosterweel tot stand is gekomen. Met name op Linkeroever. Het zogenaamde alternatieve Meccano-tracé is er nooit echt bekeken, en dat is volgens hen een zware fout. Als de Raad van State de auditeurs volgt, dan wordt het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan vernietigd, en wordt de bouw van de Oosterweel jaren uitgesteld.

Tags: 

Verslag van de Vlaamse Regering over het Masterplan 2020: Elfde voortgangsrapportage 

Voortgangsrapportage Masterplan 2020 – Verrekeningen De Scheepvaart

Het Masterplan 2020 is een meerjarenproject voor een betere mobiliteit in en rond Antwerpen. Periodiek wordt een rapport opgesteld over hoe dit project evolueert. De leden van de commissie bespreken, samen met ministers Ben Weyts en Bart Tommelein en met raadsheer Jan Debucquoy van het Rekenhof, de elfde voortgangsrapportage van de Vlaamse Regering over het Masterplan 2020.

Tags: 

De tijd van het primaat van de politiek lijkt voorbij. Cocreatie tussen burgers en overheid is het nieuwe buzzword. Een moderne overheid is er een die de hand reikt aan de burger, ruimte maakt voor burgerinitiatief. De actieve burger laat zich niet zomaar als passieve klant behandelen. Op zich is dit niks nieuws onder de zon. Participatie is een quasi afgedwongen recht doorheen decennia van sociale strijd en conflict van autonome bewegingen met autoritair top-down besturende overheden.

Tags: 

Pages