Politiek-juridisch

Eindelijk is het zover: een opmerkelijke en positieve wending in het dossier van de overkapping van de Antwerpse ring. De Vlaamse overheid, het stadsbestuur en de Antwerpse actiegroepen gaan samenwerken. Die laatsten lanceerden hun campagne voor een nieuwe volksraadpleging.

Tags: 

Begin deze week vernietigde de Raad voor Vergunningsbetwistingen de bouwvergunning van Uplace. Het bedrijf zegt snel een nieuwe vergunning aan te vragen en is ervan overtuigd die ook te krijgen. Meer nog: Uplace laat weten al met de bouwwerken te beginnen, zonder de procedures bij de Raad van State of de Raad voor Vergunningsbetwistingen af te wachten. Na tien jaar ‘alle wetten en procedures gevolgd te hebben’, is het wel genoeg geweest, vinden ze. Dat getuigt van weinig respect voor onze democratische rechtsstaat.

Tags: 

Jarenlang beet Peter Verhaeghe van stRaten generaal zich vast in het Oosterweeldossier. Het was vooral hij die overheidsplannen technisch ontleedde en alternatieven uitwerkte.
In dat proces werd  hij onbedoeld ook ervaringsdeskundige in het opvragen van rapporten en verslagen aan de overheid. Een grondwettelijk recht dat niet altijd  even ernstig genomen wordt.

We hebben Peter Verhaeghe tegast voor een uitgebreid gesprek over Openbaarheid van Bestuur, de 22 jaar jonge Vierde Pijler van onze Democratie.

Tags: 

Een klein half jaar is overkappingsintendant Alexander D’hooghe intussen in functie. Over één ding zijn vriend en vijand het roerend eens: er zit beweging in het gepolitiseerde en compleet verrotte Antwerpse mobiliteit- en leefbaarheidsdossier. Mogelijk heeft de intendant zelfs het ultieme breekijzer in handen om een oplossing te forceren. ‘Het zou wat belachelijk zijn om eerst Oosterweel te bouwen en dan, twee jaar later de overkapping te voorzien. Oosterweel aanleggen en overkappen moet in één keer.’

Tags: 

Het Masterplan 2020 is een meerjarenproject voor een betere mobiliteit in en rond Antwerpen. Periodiek wordt een rapport opgesteld over hoe dit project evolueert. De leden van de commissie bespreken, samen met minister Ben Weyts en met raadsheer Jan Debucquoy van het Rekenhof, de tiende voortgangsrapportage van de Vlaamse Regering over het Masterplan 2020. Ze maken ook kennis met Alexander D’Hooghe, intendant voor de overkapping van de Antwerpse ring.

 

Tags: 

Er is een overeenkomst tussen Vlaamse Regering, de Stad Antwerpen, StRaten-Generaal, Ademloos en de intendant. Bedoeling is om een deel van de Antwerpse Ring te overkappen. Dat werd vanochtend bekendgemaakt op een gezamenlijke persconferentie.

Er is een samenwerkingsverklaring ivm de zuidelijke ring van kennedytunnel tot scheldekruising aan het sportpaleis ivm overkapping. Ook op- en afritten sportpaleis worden herbekeken. Overkapping hier is prioritair. De Hollandse knoop wordt de 'tuin van Deurne'.

Tags: 

Overkapping Antwerpse ring: gedachtewisseling met Ringland

In 2013 richtte een groep burgers Ringland op, een actiegroep die oplossingen voorstelt voor de mobiliteit op de Antwerpse ring. Een van hun voorstellen is de overkapping van die ring. De leden van de commissie houden een gedachtewisseling met vertegenwoordigers van Ringland over recente studies met betrekking tot die overkapping.

 

Gedachtewisseling met vertegenwoordigers van Ringland over recente studies met betrekking tot de overkapping van de Antwerpse ring

 

 

Tags: 

Pages