Annemie Turtelboom

Veel Oosterweel in Wakker op Zondag vanmorgen. Mevr. Turtelboom kwam uitleggen waar ze het geld vandaan wil halen, of niet? En in het debat wordt bekeken hoe het nu staat met Oosterweel en de intendant die één dezer wordt aangesteld. Dave Sinardet voorziet de commentaar.

ATV - 13-12-2015
http://atv.be/programmas/wakker-op-zondag

 

Enkele reacties:

De Vlaamse regering wil de Vlaming zo veel mogelijk aanmoedigen om een zuinige en milieuvriendelijke wagen te kopen. Er rijden immers te veel dieselwagens rond in Vlaanderen en dat heeft gevolgen voor onze gezondheid. Om het wagenpark te vergroenen komt er een bonus van 5.000 euro voor wie een elektrische of waterstofwagens koopt, maar ook de verkeersbelasting en de BIV zal ‘vergroenen’.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Wil Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie, Annemie Turtelboom, Oosterweel of niet? Voor de verkiezingen was de minister duidelijk. "Wij willen een ander tracé dan Oosterweel - een meer noordelijke scheldekruising - en wij willen in het Ringlandverhaal meegaan." In Wakker op Zondag sprak minister Turtelboom vanmorgen veel minder klare taal. De overkapping van de ring zal in ieder geval zeker worden bestudeerd.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Na Somers wil ook Turtelboom keuze voor overkapping 

Het was minder uitgesproken dan Bart Somers (Open Vld) zaterdag in onze krant, maar ook zijn partijgenote en minister Annemie Turtelboom heeft weinig zin om vast te houden aan het omstreden BAM-tracé voor de Oosterweelverbinding. “We willen bij Open Vld dat de Vlaamse regering onderzoekt of de overkapping van een deel van de Antwerpse ring, het zogeheten Ringland- project, mogelijk is, zei Vlaams minister Annemie Turtelboom zondagochtend in De zevende dag.
 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

‘Ik maak me geen halve seconde ongerust dat we niet zwaar genoeg zullen wegen.’ Open VLD mag dan op een ‘atypische’ manier in Bourgeois I zijn gesukkeld, kopstuk Annemie Turtelboom verdedigt de budgettaire orthodoxie. ‘Deze regering is meer dan een rekenkundige oefening.’

geknipt uit De Standaard:


De nieuwe Europese boekhoudkundige regels wegen op het budget. En dan moet Oosterweel nog komen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De Antwerpse lijsttrekker voor de Open VLD Annemie Turtelboom weigert mee te doen aan het spelletje ‘stratego’ van Patrick Janssens in de coalitievorming in Antwerpen.

Annemie Turtelboom, minister van Justitie © Belga

Burgemeester Janssens wil zoals bekend met de Stadslijst enkel in een coalitie met de N-VA van Bart De Wever stappen als ook Groen dat doet. Een ander scenario is volgens Janssens dat Open VLD samen met Groen en N-VA een meerderheid vormen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Open VLD presenteert zich als de Derde Weg, tussen Janssens en De Wever. De belangrijkste thema's: veiligheid, mobiliteit, economie en onderwijs

• Veiligheid: veiligheid is ieders verantwoordelijkheid, niet alleen van de politie. Open VLD wil een veiligheidsbeleid op maat van de wijken, met wijkcontracten waarin politie, stedelijke overheid en burgers samenwerken. De politie moet nog meer aandacht besteden aan jongerencriminaliteit en aan de strijd tegen financiële criminaliteit.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Wij kijken met vertrouwen naar de toekomst. Wij willen vooruitgang. Dat staat haaks op de programmapunten van een bekrompen partij als N-VA

'Rechters moeten hun beslissingen, zoals de vervroegde vrijlating van Michelle Martin, veel beter uitleggen aan het grote publiek', zegt justitieminister Annemie Turtelboom (Open VLD), tevens lijstrekker bij de Antwerpse gemeenteraadsverkiezingen. En dat de bouw van nieuwe gevangenissen maar niet opschiet, verwijt ze vooral Vlaanderen. 'In Wallonië verloopt dat allemaal veel vlotter.'
 

Pages