Bam-tracé

Deze week in WOZ, live vauit het 'Kaffee van Antwerpen':

In Wakker op Zondag ontvangen we CD&V-voorzitter Wouter Beke en politoloog Dave Sinardet over de komst van Kris Peeters naar de Antwerpse politieke arena. Met Johan Bonny, de bisschop van Antwerpen, bespreken we de actualiteit uit de wereld van kerk en geloof. En Petra De Pauw komt praten over haar boek "You&me", een bucketlist voor koppels.

Tags: 

Het is exact zeven jaar geleden dat voor het eerst in Antwerpen een volksraadpleging werd gehouden. De Antwerpenaren stemden toen de plannen voor de Oosterweelverbinding weg.
De actiegroepen Ademloos, stRaten-generaal en Ringland verzamelen op dit moment handtekeningen voor een nieuw referendum.

En net vandaag zijn ze voorbij de kaap van 47.000 handtekeningen, en zoveel werden er in 2009 goedgekeurd.

Tags: 

De Vlaamse regering, hierin gesteund door het huidige Antwerpse stadsbestuur en een aantal werkgeversorganisaties zoals VOKA, wil hoe dan ook doorgaan met de sluiting van de Antwerpse Ring via het BAM-tracé. Inmiddels blijkt duidelijk dat dit niet compatibel is met het populaire Ringland en de ontwikkeling hiervan hypothekeert. Ringland is niet tegen een nieuwe Scheldekruising, maar wenst die meer ten Noorden van de stad, dichter bij die delen van de haven die in volle ontwikkeling zijn. Wie echter het dossier al zo’n 10 jaar volgt, snapt de logica van de besluitvorming helemaal niet meer.

Tags: 

Pages