bezwaarboek

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De actiegroep stRaten-generaal biedt zijn 190 pagina's tellende bezwaarschrift tegen Oosterweel aan voor zeven euro. De groep beschuldigt de overheid van partijdigheid, gaten in de vergaring van informatie en het nemen van voorbarige beslissingen.

On accuse. No excuse. Dat is de titel van het nieuwe boek dat het burgercollectief stRaten-generaal publiceert als protest tegen de goedkeuring door de vorige Vlaamse regering van het GRUP (Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan) voor de Oosterweelverbinding.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

 Wie hoopte dat de actiegroepen tegen de Oosterweelverbinding stilaan moegestreden zouden zijn, komt bedrogen uit. Straten-Generaal komt niet met een bezwaarschrift, maar met een heel bezwaarBOEK, en dat is nieuw in ons land. Als volgend jaar toch voor Oosterweel wordt gekozen, stapt de actiegroep naar de Raad van State.

 

ATV  30-09-2014

Persbericht stRaten-generaal
30 september 2014

 

Primeur - eerste bezwaarboek van Vlaanderen (190 blz.)

Strategie Antwerpse actiegroepen tegen Oosterweelverbinding blijft ongewijzigd: alternatieven uitwerken (‘pull’, de wortel) & vervolgens erover waken dat deze alternatieven correct en volwaardig meegenomen worden in de voorziene procedures (‘push’, de stok)