Bosbarometer

Volgens de nieuwe Bosbarometer van BOS+ gaat er nog steeds heel wat bos verloren in Vlaanderen. Met de Bosbarometer wordt het verschil berekend tussen vergunde ontbossingen en nieuwe bebossing. In 2014 bijvoorbeeld werd 263 hectare vergund gekapt, goed voor 0,72 hectare bos per dag. Oftewel een voetbalveld per dag. Voor het overige werd een vergoeding betaald aan het boscompensatiefonds. Maar dat loopt mank.