children

NEC richtlijn: compromise amendment kwetsbare groepen behouden in milieucommissie Europees Parlement!

Op 2 september zijn de door de commissies aangenomen amendementen op de NEC richtlijn gepubliceerd. Childproof had een voorstel gedaan ter bescherming van kwetsbare groepen in artikel 6

Considering the above, CHILDPROOF therefore asks the European Parliament to: