intendant

De Antwerpse actiegroepen Ademloos, Ringland en stRaten-generaal zijn bereid om zich achter een afgeslankte Oosterweelverbinding te scharen in combinatie met een noordelijk haventracé voor doorgaand verkeer van en naar het Waasland. Het gaat om een verdere uitwerking van het voorstel tot compromis tussen actiegroepen en de Vlaamse overheid dat overkappingsintendant Alexander D'Hooghe onlangs op tafel legde. "Dit is een kans op een doorbraak", klinkt het in koor.

 

Tags: 

Persbericht stRaten-generaal en Ademloos

14 november 2016

 

Ambitienota overkappingsintendant relevant document

Maar aanpak kwestie 3de Scheldekruising (Oosterweel of haventracé) nog niet uitgeklaard

 

Vandaag maakte overkappingsintendant Alexander D’Hooghe zijn ambitienota bekend.

Een klein half jaar is overkappingsintendant Alexander D’hooghe intussen in functie. Over één ding zijn vriend en vijand het roerend eens: er zit beweging in het gepolitiseerde en compleet verrotte Antwerpse mobiliteit- en leefbaarheidsdossier. Mogelijk heeft de intendant zelfs het ultieme breekijzer in handen om een oplossing te forceren. ‘Het zou wat belachelijk zijn om eerst Oosterweel te bouwen en dan, twee jaar later de overkapping te voorzien. Oosterweel aanleggen en overkappen moet in één keer.’

Tags: 

Het Masterplan 2020 is een meerjarenproject voor een betere mobiliteit in en rond Antwerpen. Periodiek wordt een rapport opgesteld over hoe dit project evolueert. De leden van de commissie bespreken, samen met minister Ben Weyts en met raadsheer Jan Debucquoy van het Rekenhof, de tiende voortgangsrapportage van de Vlaamse Regering over het Masterplan 2020. Ze maken ook kennis met Alexander D’Hooghe, intendant voor de overkapping van de Antwerpse ring.

 

Tags: 

Na eerdere berichten over een mogelijk nieuwe volksraadpleging én het nieuws gisteren dat Oosterweel er ten vroegste in 2024 zal zijn, anderhalf jaar later dan vooropgesteld. Is er morgenochtend een opvallende persconferentie. De Stad, de Vlaamse Regering, de overkappings-intendant én de actiegroepen Ringland, StRaten-Generaal en Ademloos komen naar buiten met een gemeenschappelijk boodschap.

 

Tags: 

De intendant voor de overkapping is er van overtuigd dat heel de noordelijke Ring overkapt kan worden, het volledige stuk van de Oosterweel dus. Ook ter hoogte van het Sportpaleis en aan de tunnelmonden bij het Lobroekdok. De intendant brengt nu de actiegroepen en bouwheren bijeen, om draagkracht te krijgen voor het project. Ook de Antwerpenaren kunnen hun eigen mening kwijt op een gloednieuwe website.

 

Tags: 

Pages