Manu Claeys

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De kans dat ooit een wagen dit Oosterweeltracé zal uitrijden, is bijzonder klein, denkt Low Impact Man Steven Vromman. 'Onze ministers hebben nog niet opgemerkt dat er nog een andere onderstroom in onze samenleving is: mensen die er genoeg van hebben steeds meer te werken en te consumeren voor steeds minder levenskwaliteit'

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

‘Het BAM-tracé van de regering komt als slechtste uit de test’, countert Manu Claeys van stRraten-generaal de conclusies van het MER. Nu het cijfermateriaal van de studie doorsijpelt, lezen ook wetenschappers en Groen andere conclusies.
 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Eerst voor alle duidelijkheid: tv RoTS is niet de televisieomroep van de christelijke zuil. 'Gij zijt Petrus, en op deze steenrots zal Ik mijn Kerk bouwen. Ik zal u de sleutels geven van het Rijk der hemelen en al wat gij op aarde bindend verklaart, zal ook in de hemel bindend zijn.' (Matteüs 16, 13-20).

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De Vlaamse regering verschuilt zich achter Europa in het Oosterweeldossier, dat zeggen critici in het dossier. Gisteren bleek na het gesprek tussen minister president Kris Peeters en Eurocommissaris Barnier dat er gewacht wordt op de studie naar de milieu effecten om te beslissen of Noriant een deel van het traject mag uitvoeren. Dat wachten worden oppositie en actiegroepen beu.

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De Vlaamse regering wil niet praten over de Antwerpse mobiliteitsknoop omdat “het Milieu Effecten Rapport (MER) nog niet afgewerkt is”. Maar een eerste versie van het MER is op 8 november klaar en ondertussen zijn de Vlaamse regering en het Antwerps stadsbestuur achter de schermen echter druk doende met de voorbereidingen van de aanleg van het project dat hun voorkeur geniet op het zogenaamd BAM/ Oosterweel tracé.

Een update is dus wel degelijk aan de orde en Many Claeys van stRaten-generaal wil wél praten.

Pages