Manu Claeys

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Waarom schenkt het stadsbestuur havengronden aan BAM nog voor er duidelijkheid is over de milieueffecten van het BAM-tracé? Hoe zit het nu juist met de Oosterweelverbinding? BAM wil het doorgaand verkeer door de stad, terwijl stRaten-generaal het verkeer er zoveel mogelijk buiten wil houden. Waarom houden politici koppig vast aan het BAM-tracé, terwijl alle specialisten het afwijzen? We gaan ons geheugen even opfrissen bij Manu Claeys van stRaten-generaal.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

STILSTAND

Donderdag 27 juni 2013, 19.30 uur
Geuzenhuis (zuilenzaal),
Kantienberg 9
9000 Gent

Een gesprek over democratie en burgerparticipatie o.b.v. het boek "STILSTAND - Over machtspolitiek, betweterbestuur en
achterkamerdemocratie. Het Oosterweeldossier. " van Manu Claeys

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het lange verhaal van het Oosterweeldossier begon al midden jaren negentig van de vorige eeuw. Maar pas in 2005 werd voor iedereen duidelijk wat de plannen waren toen de maquette met het Lange Wapper viaduct werd getoond. Vanaf dan komt de Antwerpse burgerparticipatie in actie. Eerst vooral door stRaten-generaal, met de begaafde pen van Manu Claeys en het oerdegelijke studiewerk van Peter Verhaeghe. En vanaf 2008 versterkt door Ademloos met Wim van Hees en veel vrijwilligers. Zij dwongen in 2009 het befaamde referendum (BAM-tracé, weg ermee!) af.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Reeds in 2011 waarschuwde Manu Claeys van stRaten-generaal dat de Europese Commissie de aanbestedingsprocedure terug naar af zou fluiten.

Volgens Manu Claeys van actiegroep stRaten-generaal is de beslissing van de Vlaamse regering om bouwconsortium Noriant te laten starten met de bouw van een deel van de Antwerpse Oosterweelverbinding, slechts "een truc om de zaak over de volgende verkiezingen heen te tillen". .

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Uit een nieuw duizend pagina’s tellend deeldossier van het Vlaams Verkeerscentrum komt de Oosterweelverbinding als beste oplossing uit de bus voor de sluiting van de Antwerpse ring. “Een voorbarige conclusie”, zegt Manu Claeys van actiegroep stRaten-generaal. “Laten we wachten op het volledige rapport alvorens conclusies te trekken.”

stRaten-generaal is één van de actiegroepen die zich verzet tegen de Oosterweelverbinding. In 2010 heeft de groep "Meccano" – een bypass rond Antwerpen – naar voor geschoven als alternatief voren de Oosterweelverbinding.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Op woensdag 12 juni om 20:00 u geeft Manu Claeys een lezing in De Mouterij (Burcht) over zijn boek STILSTAND – Over machtspolitiek, betweterbestuur en achterkamerdemocratie.

Iedereen is welkom, inkom gratis, vertel het voort. Manu Claeys signeert graag uw exemplaar.

 

Mouterij
John Tulpinckstraat 15
2070 Burcht
20:00u in UTC+02

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

In Vlaanderen zouden wij het beter doen?

Met Manu Claeys (stRaten-generaal) en politicoloog Dave Sinardet (VUB).

De vader van het nieuwe technologische Vlaanderen , Gaston Geens, drukte het de Vlaming op het hart: Wij zullen moeten bewijzen dat wij wat we zelf doen, beter doen.

Dat Vlaanderen zijn mobiliteit niet op orde krijgt, is deze week nog eens gebleken uit onderzoek in Washington, US.

Pages