Manu Claeys

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

In het boek ‘Stilstand’ beschrijft Manu Claeys de acties van stRaten-generaal voor een betere mobiliteit en stadsontwikkeling in het kader van de Oosterweel verbinding. Het boek toont hoe de politiek het Oosterweel dossier heeft aangepakt en omging met alternatieven. ‘Stilstand’ legt het mismanagement, de machtspolitiek, het betweterbestuur en achterkamerdemocratie van de opeenvolgende Vlaamse regeringen bloot. Het volume van het boek (522 blz) geeft aan hoe erg het is.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Op 19 december2005 tekende de actiegroep stRaten-generaal officieel bezwaar aan tegen een nieuwe snelweg door Antwerpen en legde meteen ook een alternatief voor. Het begin van een lange strijd tegen het grootste geplande infrastructuurproject ooit in België: de Oosterweelverbinding. In Stilstand brengt Manu Claeys het verhaal van zijn strijd.

Manu Claeys, Stilstand. Over machtspolitiek, betweterbestuur en achterkamerdemocratie, Van Halewyck, 2013, 552blz., 25 euro

Pages