Manu Claeys

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

. . De actiegroep stRaten-generaal reageert met gemengde gevoelens op de mededelingen van de overheid. "We zijn blij dat onze Meccano wordt meegenomen", zegt Manu Claeys (foto), "maar de regering heeft inmiddels wel al een bouwvergunning verleend voor de gevangenis in Beveren, bovenop ons tracé. Daarom dienen wij een klacht in bij de Europese Commissie."

"Positief is dat nu ook de overkapping van de Ring wordt bestudeerd.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Manu Claeys van de actiegroep stRaten-generaal reageert verheugd op de beslissing van de dienst MER van de Vlaamse overheid om maar liefst acht alternatieven voor de Oosterweelverbinding te onderzoeken, in het kader van de opmaak van een nieuw plan-milieueffectenrapport (plan-MER).

"Dit wijst erop dat de dienst MER een degelijk werkstuk wil afleveren", vindt Claeys, die ervan overtuigd is dat het door hem voorgestelde Meccanotracé als beste alternatief naar voren zal komen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Leven in Zwijndrecht en Burcht is ongezond. Wat doen we eraan?

(foto: De brug over de Pastoor Coplaan, onder meer op donderdag 15 maart 2012 om 9u16)

 

INFOAVOND OMTRENT MOBILITEIT EN GEZONDHEID

Donderdag 19 april 2012 om 20.00 u, OC ’t Waaigat

GASTSPREKERS :
Prof. Dr. DIRK AVONTS (Universiteit Gent)
Dhr. MANU CLAEYS (Straten-Generaal)

 

Pages