Nick Orbaen

afbeelding

(volledige tekst definitief advies GECORO)

Antwerpen zit in de laatste rechte lijn naar het referendum over het BAM tracé. Als inwoner van de stad, maar vooral als onderzoeker rond het thema van maatschappelijke rechtvaardiging van risico-inherente technologie en infrastructuur, volg ik de zaak van dichtbij. Daarbij valt op hoe moeilijk het is om het publieke debat bij de inhoud en vrij van glossy strategie en strategische emotie te houden.