overkapping

De Vlaamse regering wil een overkappings-intendant benoemen, die alleen maar overkappingen mag onderzoeken samen met het BAM-tracé. Dat is niet goed. Want zo valt hoogstwaarschijnlijk een volledig overkappingssysteem als Ringland of RingvanA al bij voorbaat uit, wegens niet compatibel.

De verenigde Antwerpse actiegroepen hebben een charter voor de intendant opgesteld, waarin we vragen dat niet het... BAM tracé maar een volledige overkapping centraal staat. En waarin alle tracés bekeken worden, niet alleen het BAM tracé. Daarover gaat deze petitie.

De intendant die de overkapping van de Ring zal onderzoeken moet daarvoor de nodige vrijheid krijgen. Zonder te moeten vasthouden aan het Oosterweeltracé. Dat vragen Ringland, Ademloos en StRaten-Generaal, samen met twee ingenieurs. Ze eisen in een charter dat de intendant de volledige overkapping onderzoekt ook in combinatie met alternatieve tracés zoals Oosterweel- Noord en Meccano.

http://wordlesstech.com/2011/11/21/green-cover-over-sections-of-motorway-in-hamb

Eerste reactie op overkappingstudie Antwerpse college

 

Stelling bevestigd: ‘ring overkappen noodzaakt bypasses rond de stad (= Oosterweel schrappen)’

 

Een viertal weken geleden (half juni) werd een door het Antwerpse college bestelde studie over het eventuele overkappen van de Antwerpse ring aan de relevante ambtenaren van de stedelijke administratie gepresenteerd. Sindsdien zijn de grote lijnen van die studie bekend. Vandaag staat de studie geagendeerd op het college.

Pages