stRaten-generaal

We waren vanmorgen aanwezig op de officiële voorstelling van de Train of Ideas in het Antwerpse centraal station.

Met deze expotrein toont de stad Hamburg in zes wagons hoe ze haar titel van European Green Capital 2011 verder wil omzetten in de praktijk.

 

Een van de projecten waarmee Hamburg uitpakt ter vergroening van de stad is het overkappen van de snelweg A7 die dwars door de stad gaat.

Dhr. Wilhelm Schulte, directeur-generaal ‘for Urban and Landscape Planning’ van Hamburg, gaf hierover uitleg.

afbeelding

12 april 2011

 

Verkeersmodelleringen Antwerpse Masterplan 2020 leggen hypocriete en roekeloze houding Vlaamse regering bloot in omgang met Antwerpse mobiliteitsproblematiek

Cijfers nieuwe verkeersindicatorenrapport bevestigen Meccanoverhaal

Meten is weten, zegt minister Crevits, maar dat geldt blijkbaar niet voor het Oosterweeldossier

 

Op dinsdag 5 april maakte Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits de cijfers van het eerste verkeersindicatorenrapport over de Vlaamse snelwegen bekend. Dit rapport bevestigt wat al jaren geweten is: de negen drukste wegvakken van Vlaanderen zijn alle gesitueerd op het zuidelijke deel van de Antwerpse ring.

Ringpark de Groene Vesten - Antwerpen modelstad voor hedendaagse mobiliteit en d

Op 1 februari 2011 vroeg VOKA-Antwerpen in een open brief aan de Vlaamse regering om de geplande tunnels op het BAM-tracé (Oosterweelverbinding) uit te voeren via een nooddecreet.

De oproep van VOKA-Antwerpen is geformuleerd zonder kennis van zaken. Het communicatieve effect wordt wellicht belangrijker geacht dan de werkelijkheidszin. Een nooddecreet is immers niet aan de orde in het Oosterweeldossier. Dit om twee redenen.

 

1. Er is een verschil tussen ruimtelijke planning (1ste fase) en vergunningenbeleid (2de fase)

stRaten-generaal voegt het oorspronkelijke Meccanoplan en het belangrijkste nieuwe element uit het Masterplan 2020 (Vlaamse regering) samen in één logisch, efficiënt en toekomstgericht plan.

Het nieuwe plan biedt niet alleen de beste oplossing voor de Antwerpse mobiliteitsproblematiek, maar kan ook op een voorheen ongeziene schaal de leefkwaliteit in de stad bevorderen


‘Het BAM-tracé is een kind van de naoorlogse stedenbouw en mobiliteitslogica, de Meccano-Plus brengt Antwerpen in de 21ste eeuw’

Over de werkelijke impact van het BAM-tracé op de Antwerpse ring

Pas vrijgegeven tekeningen van de Vlaamse overheid schetsen een beeld van hoe die Antwerpse ring er zal uitzien

Volledige Antwerpse ring (pas heraangelegd in 2004/5) gaat vanaf 2015 weer op de schop

Overal (vanaf het Kiel tot in Merksem) gaat dit gepaard met forse capaciteitsuitbreiding en ruimtebeslag

Toekomstige situatie in Berchem geldt als type-voorbeeld voor de gehele ring:

afbeelding

(volledige tekst definitief advies GECORO)

Antwerpen zit in de laatste rechte lijn naar het referendum over het BAM tracé. Als inwoner van de stad, maar vooral als onderzoeker rond het thema van maatschappelijke rechtvaardiging van risico-inherente technologie en infrastructuur, volg ik de zaak van dichtbij. Daarbij valt op hoe moeilijk het is om het publieke debat bij de inhoud en vrij van glossy strategie en strategische emotie te houden.

Pages