verkeersvervuiling

Omgevingsfactoren en kanker

Er bestaan tal van misverstanden over het ontstaan van kanker door milieuverontreiniging en straling. Sommige uitlaatgassen zijn bijvoorbeeld schadelijker dan andere. En niet alle straling is schadelijk voor de gezondheid. Dieselmotoremissies hebben bijvoorbeeld kankerverwekkende eigenschappen. En een overmatige blootstelling aan radon leidt tot een verhoogd risico op longkanker.

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De gemiddelde levensverwachting van de tienduizenden mensen die rond luchthaven Schiphol wonen, neemt af met enkele maanden tot meer dan een jaar. Dit blijkt uit een nieuw Nederlands onderzoek door TNO. Lang werd gedacht dat de luchtvervuiling door vliegtuigen meeviel, omdat de uitstoot van schadelijke stoffen vooral op grote hoogte zou plaatsvinden. TNO toont echter dat een verkeersvliegtuig bij het opstijgen per seconde evenveel ultrafijnstof uitstoot als 1 miljoen vrachtwagens bij elkaar.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

We zijn top in fijn stof en verkeerslawaai. Want er leven en wonen heel veel mensen bij en op elkaar midden tussen het verkeer. Brussel, Antwerpen, Gent en andere steden worden omringd en verdeeld door drukke snelwegen. Vlaanderen is bovendien dieselkampioen. Nergens zoveel dieselwagens én dieselcamions als op onze verkeersknopen. En daar worden we allemaal ziek van.