TV-radio

Een audio of video bestand.

Xavier en Kathleen beginnen BEL10-dag twee met een klare uitleg over onze democratie. Bert Rymen legt uit hoe die nu precies in elkaar zit. Daarna debatteren Bart Somers en Lieven Dehandschutter over volksraadplegingen.

We kijken ook naar het buitenland. Hoe democratisch zijn België en Vlaanderen eigenlijk vergeleken met het buitenland? Ontdek het vandaag tussen 6 en 10 uur in ons ochtendblok!

Werkt onze democratie wel zoals het hoort?

Het startschot is gegeven, we zijn vertrokken. BEL10 start vandaag met het thema mobiliteit. Onze focus luidt: "Weg met files!" Van 6u tot 10u kan je luisteren naar Xavier Taveirne en Kathleen Cools. Zij sturen een reporter erop uit om te testen hoe je al liftend op je werk geraakt. Ze bespreken slimme locatiekeuzes en bekijken of de overheid dit kan belonen. Verder kan je luisteren naar een debat tussen Roger Kesteloot van De Lijn en Bart De Groote van de NMBS.

Tags: 

Het Masterplan 2020 is een meerjarenproject voor een betere mobiliteit in en rond Antwerpen. De leden van de commissie wisselen van gedachten, samen met ministers Ben Weyts, Joke Schauvliege en Annemie Turtelboom, en met raadsheer Jan Debucquoy van het Rekenhof, over het achtste voortgangsrapport over het Masterplan 2020. Ze bespreken met de Vlaamse ombudsman ook het eindverslag van een bemiddeling die de Vlaamse Ombudsdienst deed over het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Oosterweelverbinding.

VOLG HET LIVE:

De intendant die de overkapping van de Ring zal onderzoeken moet daarvoor de nodige vrijheid krijgen. Zonder te moeten vasthouden aan het Oosterweeltracé. Dat vragen Ringland, Ademloos en StRaten-Generaal, samen met twee ingenieurs. Ze eisen in een charter dat de intendant de volledige overkapping onderzoekt ook in combinatie met alternatieve tracés zoals Oosterweel- Noord en Meccano.

Pages