TV-radio

Een audio of video bestand.

Het afgelopen jaar zat er in België minder fijn stof in de lucht dan ooit gemeten. Dat blijkt uit cijfers van de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu, die De Morgen kon inkijken. Het is de eerste keer dat alle meetplaatsen de Europese daggrens voor fijn stof haalden.

De Europese daggrens voor fijn stof is 50 microgram per kubieke meter. Die mag op een jaar tijd maar 35 keer worden overschreden. Vorig jaar haalden Vlaanderen en Brussel de norm al, nu slaagde ook Wallonië daarin.

Het Sint-Annabos op Linkeroever is vereeuwigd in een fotoboek. 15 fotografen, zowel amateurs als professionele natuurfotografen, maakten foto's in het bos en dat werk is nu verzameld. Het fotoboek kwam er op initiatief van de actiegroep stRaten-generaal die er de waarde van het Sint-Annabos mee wil aantonen. Voor de aanleg van de Oosterweelverbinding zal het bos namelijk worden gerooid.

 

Veel Oosterweel in Wakker op Zondag vanmorgen. Mevr. Turtelboom kwam uitleggen waar ze het geld vandaan wil halen, of niet? En in het debat wordt bekeken hoe het nu staat met Oosterweel en de intendant die één dezer wordt aangesteld. Dave Sinardet voorziet de commentaar.

ATV - 13-12-2015
http://atv.be/programmas/wakker-op-zondag

 

Enkele reacties:

De tunnel onder de Krijgsbaan wordt vanaf morgen in gebruik genomen. Het verkeer net voor de luchthaven van Deurne gaat daar 410 meter lang ondergronds verder. Hierdoor moeten de auto's niet telkens stoppen als er een vliegtuig wil landen of opstijgen. Bovengronds creëert de tunnel aan de landingsbaan een extra veiligheidszone. Die was nodig om aan de Europese regels te voldoen.

donderdag 10 december 2015, 14.00u - Zaal Jan Van Eyck
 

Het Masterplan 2020 is een meerjarenproject voor een betere mobiliteit in en rond Antwerpen. De leden van de commissie wisselen van gedachten, samen met ministers Ben Weyts en Annemie Turtelboom, en met raadsheer Jan Debucquoy van het Rekenhof, over de negende voortgangsrapportage over het Masterplan 2020.

Het Rekenhof tikt de Vlaamse regering op de vingers over... Oosterweel. Want door de geplande investeringen in Oosterweel, alles samen zo'n drie miljard euro, gaat de begroting de komende jaren in het rood: 136 miljoen euro in 2017 en zelfs bijna een miljard in 2018.

 

In Peking is "code rood" smogalarm afgekondigd, de hoogste alarmfase. Het is voor het eerst dat dat gebeurt in de Chinese hoofdstad. Scholen moeten sluiten en het wegverkeer wordt aan banden gelegd.

In meetstations zijn hallucinante fijnstofwaarden opgemeten: per kubieke meter is er 300 microgram aan zogenoemde PM2.5-fijnstofdeeltjes. De veiligheidsdrempel van de Wereldgezondheidsorganisatie staat op 25 microgram.

Pages