TV-radio

Een audio of video bestand.

De milieu-effecten van Oosterweel hoeven niet herberekend te worden, ook al blijkt uit het Volkswagen-schandaal gebleken dat veel auto''s meer vervuilen dan gedacht. Bij het studiewerk is immers uitgegaan van reële uitstoot. Dat heeft Mobiliteitsminister Weyts duidelijk gemaakt in het Vlaams Parlement. N-VA haalde ook uit naar de oppositie, omdat die Oosterweel met alle middelen bestrijdt. Enkele fragmenten

 

De fraude met de uitstootgegevens van dieselwagens bij Volkswagen zou verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor grote infrastructuurprojecten zoals de Oosterweelverbinding of Uplace. Dat staat in De Standaard en Het Nieuwsblad.
Minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) sluit niet uit dat er een nieuwe berekening moet komen van de milieueffectenrapporten.
Volgens minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) en Uplace is er echter geen probleem.

België is en blijft een dieselland, en de uitstoot van fijn stof ligt erg hoog in België. Zo rond het jaar 2000 kwam er een nieuwe generatie dieselmotoren: krachtiger, zuiniger en schoner, volgens de auto-industrie. Maar daar staan nu dus grote vraagtekens bij. Ondanks alle technologische verbeteringen zouden dieselmotoren in de loop der jaren niet alleen meer stikstofoxide uitstoten dan wettelijk toegelaten, de hoeveelheid van het nog gevaarlijker stikstofdioxide zou ook toenemen.

Maar liefst 30 jaar hield Peter Rees zich bezig met het ontwerpen van het centrum van Londen. De voormalige planner van de Britse hoofdstad kwam vandaag op uitnodiging van Voka en de Kamer van Koophandel spreken over stadsplanning. En hij stak zijn meningen niet weg.

In het Vlaams Parlement toonde N-VA-ster Annick De Ridder zich bezorgd om de communicatie van de BAM. Ze vindt dat het ambitieuze overkappingsverhaal beter moet worden gecommuniceerd. Aansluitend vroeg Wouter Van Besien zich af hoeveel ruimte de overkappingsintendant krijgt. Bevoegd minister Weyts benadrukte daarop dat ook op het Oosterweeltracé gestreefd wordt naar een volledige overkapping.

De stad Antwerpen heeft zich behoorlijk verslikt in haar verkeersveiligheidscampagne. Die richt zich deze keer nadrukkelijk op fietsers en voetgangers, en dat was nodig, zo moest blijken uit ongevallenstatistieken. Maar de boodschappen van de campagne stroken helemaal niet met de geregistreerde cijfers. De oppositie is boos, en vindt dat er meer gewerkt moet worden aan de échte verkeersonveiligheid.

 

Pages