TV-radio

Een audio of video bestand.

De BAM heeft een nieuwe infobrochure gemaakt over de Oosterweelverbinding. Die wordt bij alle Antwerpenaren gebust. Actiegroep Ringland vindt dat BAM daarin doet alsof er geen nieuwe stappen zijn in het mobiliteitsdossier. Zo wordt er in de brochure geen rekening gehouden met de intendant, die dit najaar wordt aangesteld om de overkapping van de Ring te onderzoeken.

de Oosterweelknoop bij het BAM-tracé: wie herkent hier nog het Noordkasteel?

Het Antwerpse stadsbestuur wil het aantal deelauto's in de stad gevoelig opvoeren. Dat zijn wagens die je niet bezit, maar waar je wel gebruik van kan maken als het nodig is. De stad kijkt daarvoor naar Nederland en Duitsland, in de hoop dat de bedrijven daar hun activiteiten naar Antwerpen zullen uitbreiden. Er moeten ook meer fiesttaxi's bijkomen.

Wie in Antwerpen dicht bij de ring woont, leeft minder lang. En dat geldt voor iedereen die dichtbij een drukke autoweg woont. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de KU Leuven en de ULB. Maar niet alleen de luchtvervuiling heeft een invloed op de levensverwachting. Ook sociale achtergrond en ongezond leven hebben een impact. Zo worden inwoners van Antwerpen gemiddeld 80 jaar oud. Inwoners van Schilde -bijvoorbeeld- leven gemiddeld vier jaar langer.

 

Antwerpse autoverkopers en garages krijgen opvallend meer bezoekers over de vloer de laatste weken. En dat heeft te maken met de invoering van de lage-emissiezone in Antwerpen. Heel wat auto-eigenaars zijn ongerust en hebben een heleboel vragen. Anderen zijn effectief al op zoek naar een nieuwe of een andere tweedehandswagen. Autodealers verwachten op korte termijn een stijging in de verkoop.

De Antwerpse actiegroepen Straten Generaal en Ademloos dienen vandaag een klacht in tegen Oosterweel bij de Raad Van State. Volgens de actiegroepen zijn er verschillende juridische fouten gemaakt bij het opstellen van het Milieu-Effecten-rapport. Dat rapport bestudeert de milieueffecten van de verschillende mobiliteit tracés. Zo zouden de alternatieven, zoals Meccanoplan, niet correct bestudeerd zijn. Ze trekken dan ook met een lijvig dossier naar de Raad Van State.

 

Pages