Hoe realiseren we samen de modal shift? Debatteer mee in de regio Zuidoost-Antwerpen

Woensdag, 19 February, 2020 - 20:00

 

Hoe verplaats jij je duurzaam naar en rond Antwerpen? Debatteer mee

© Johan Meuris

Uitnodiging debatavond over duurzame mobiliteit
in de regio Zuidoost-Antwerpen
woensdag 19 februari om 20 uur in Mortsel

 

Ik ben geïnteresseerd

 

Dagelijks ervaren we met ons allen de verkeersdrukte in en rond Antwerpen. Niet alleen op de Antwerpse Ring, maar ook op de toegangswegen en zelfs op meer landelijke doorgangswegen en sluipwegen in de rand staan we steeds vaker in de file. Daarvoor moeten we samen snel een oplossing vinden.

Modal shift 50/50

Bij de Antwerpse burgerbeweging Ringland en het burgerwetenschapsproject Straatvinken, waarbij honderden burgers jaarlijks het verkeer in hun straat tellen, menen we dat een oplossing voor de verkeersproblemen grotendeels afhangt van een ‘modal shift’. Dat is een verandering in ons verplaatsingsgedrag. Momenteel kennen we nog een ‘modal split’ 70/30. Voor 70 procent van onze verplaatsingen gebruiken we de auto, bestel- en vrachtwagens, voor slechts 30 procent kiezen we voor duurzamere alternatieven: stappen, fietsen of met het openbaar vervoer gaan. Tegen 2030 moet die verhouding evolueren naar een modal split 50/50. Zo staat het in het ‘Toekomstverbond’ van de Antwerpse burgerbewegingen met de overheid, en zo werd het ook bevestigd in het Vlaams regeerakkoord.

Die modal shift 50/50 is een ambitieuze maar noodzakelijke doelstelling: voor een vlotte mobiliteit, een betere leefbaarheid en gezondheid én de overkapping van de Antwerpse Ring. Om dat doel te bereiken is er nog veel werk aan de winkel. Niet alleen op vlak van infrastructuur, zoals een toereikend aanbod aan openbaar vervoer en degelijke fietspaden, maar ook in onze mentaliteit. 

Daarover willen we op woensdagavond 19 februari met jou in gesprek gaan.

Routeplan 2030

Voor de Vervoerregio Antwerpen, een samenwerkingsverband van 33 gemeenten, is er al een ‘Routeplan 2030’ in de maak. Met dat mobiliteitsplan werken de gemeenten in overleg met de overheidsadministraties, De Lijn, de NMBS en burgerorganisaties aan meer samenhang in het bovenlokaal mobiliteitsbeleid. Het wordt een meerjarenprogramma met concrete maatregelen.

Samen nadenken 

Ringland en Straatvinken organiseren nu, in samenwerking met de Vervoerregio Antwerpen en ondersteund door de stad Mortsel, een debatavond voor de subregio Zuidoost-Antwerpen. We bekijken de maatregelen uit het Routeplan 2030 voor deze gemeenten en gaan na wat er volgens de inwoners nog mogelijk of wenselijk is. We zoeken ook uit hoe we medeburgers én beleidsverantwoordelijken kunnen stimuleren om zowel de mental als de modal shift te realiseren.  

Doelgroep

De doelgroep voor deze debatavond zien we ruim: alle geïnteresseerde burgers, lokale beleidsverantwoordelijken, ambtenaren, verenigingen en adviesraden zijn welkom. We focussen op de regio van Edegem over Kontich, Mortsel, Hove, Boechout, Lint, Borsbeek, Wommelgem tot Wijnegem

Ook jij bent van harte uitgenodigd op 

woensdag 19 februari om 20 uur
in de zaal van de Parkschool
Lusthovenlaan 12 in Mortsel.

Deelnemen is gratis, maar om organisatorische redenen vragen we vooraf in te schrijven via de knop hieronder. Als je vooraf aangeeft dat je geïnteresseerd bent, bezorgen we je nog een link naar het Routeplan 2030, zodra dat beschikbaar is.

Ik ben geïnteresseerd

 
Agenda van de avond

We focussen op intergemeentelijke verplaatsingen met de fiets en het openbaar vervoer, evenals de combinatie van de twee (combimobiliteit). Volgende vragen liggen voor:

  • In welke maatregelen voorziet het 'Routeplan 2030' om burgers te stimuleren hun verplaatsingen meer met de fiets en het openbaar vervoer te doen?
  • Wat zijn de belangrijkste knelpunten of verbetervoorstellen bij het publiek? Wat houdt burgers tegen om meer het openbaar vervoer of de fiets te gebruiken? Welke maatregelen zouden ertoe bijdragen dat ze vaker een duurzaam vervoermiddel gebruiken? 
  • Wat kan jij als burger doen om beleidsverantwoordelijken aan hun mouw te trekken?
  • Hoe kan je andere burgers overtuigen om mee de shift te realiseren?  

Afhankelijk van de interesse kan uit deze debatavond, al dan niet in samenwerking met Ringland of andere organisaties (Fietsersbond,...), een burgerplatform groeien voor de subregio Zuidoost-Antwerpen. Dat kan dan de bovengemeentelijke aspecten voor een duurzaam mobiliteitsbeleid opvolgen. Tegelijk kan het een pilootproject zijn voor andere subregio’s. 

We hopen op je aanwezigheid. Aarzel niet deze uitnodiging door te sturen naar andere geïnteresseerden. De modal shift naar duurzame mobiliteit kan er alleen maar komen als we ons er met zéér velen voor inzetten.

 

https://ringland.be/debatavond-duurzame-mobiliteit/?utm_source=NIEUWSBRI...

 

 

Locatie: 

Parkschool
Lusthovenlaan 12
Mortsel.