Is het verschil tussen Meccano en BAM qua gezondheid een "fotofinish"?

Kort antwoord: 

Het woord "fotofinish" impliceert dat de tracés aan elkaar gewaagd zijn qua gezondheidseffecten. Dat is niet waar. Ook niet met de extra tunnel onder het Albertkanaal. Er is bovendien geen enkele dokter of wetenschapper die deze politieke uitspraak bijtreedt. Of vindt dat de unieke MER benadering om gezondheidseffecten te meten robuuste resultaten opleveren.

 

Lang antwoord: 

Er zijn enkele fundamentele problemen met deze voorstelling van zaken. Niet alleen is ze fout, ze is bedrieglijk.

  1. Meccano en BAM zijn niet met dezelfde verkeerssturing gemeten. De sturingsvariant "variabele tol" heeft de potentie veel meer verkeer uit de stad te houden. Deze is - zonder verklaring - alleen berekend voor het BAM tracé en niet voor Meccano. Dat is een gegeven met enorme invloed op uitstoot en lawaai. Er is dus eigenlijk geen vergelijk mogelijk, of toch geen eerlijke vergelijking. En dit is een fundamenteel probleem met dit MER dat waarschijnlijk uniek is in heel Europa. De functie van een MER is juist dat je verschillende opties kunt vergelijken en afwegen, om zo de best mogelijke keuze te maken. Zie ook de fact checker over variabele tol. (noot: ondertussen is Meccano toch gemeten met variabele tol. Deze metingen zijn niet opgenomen in het MER - wat het MER juridisch verzwakt. De gezondheidsgevolgen zijn ook niet doorgerekend. Maar louter op basis van de verkeersresultaten is heel duidelijk dat het verschil in leefbaarheid tussen BAM en Meccano enorm is.)
  2. De gezondheidsmetingen zijn niet gebeurd zoals beloofd. Er ging met duidelijke afstandsperimeters worden gewerkt die in zowat iedere wetenschappelijke studie wordt gehanteerd. Bovendien zou de volledige bevolking binnen de 300 meter van stadssnelweg in kaart worden gebracht. De Interkabinettaire WerkGroep en BAM hebben echter op het laatste moment gekozen voor een unieke en niet toetsbare benadering. Waarin wijken met minder dan 10.000 mensen verdwijnen en de zwaarste vervuiling wordt uitgevlakt. Hierdoor is het heel moeilijk om duidelijke vergelijkingen te maken tussen enkele van de gebieden die zeer veel verkeer moeten verwerken, zoals bijvoorbeeld Dam, en Zwijndrecht. Terwijl hier tussen de tracés juist zeer grote verschillen in voertuigen per uur zijn.
  3. De door dit MER toegelaten maximum geluids- en vervuilingswaarden overschrijden de volgens de EU en WHO toegelaten waarden. Met andere woorden: wat in Antwerpen en Zwijndrecht mag, is in de rest van Europa onaanvaardbare overlast.
  4. Deze maximumwaarden zijn zo gekozen dat er volgens de Vlaamse regelgeving van vandaag op alle Vlaamse voorkeurstracés geen extra maatregelen moeten worden genomen voor de volksgezondheid. De Vlaamse normen overschreiden hier trouwens de Europese normen.
  5. Er is echter nog iets vreemds met die maximum toegelaten waarden. Als je een tikkeltje strenger (en zorgzamer) bent en deze waarden een klein beetje lager legt en dan de berekeningen opnieuw doet... kom je opeens op zeer grote verschillen uit per tracé. Dan scoort Meccano ook zonder gedifferentieerde tol niet een beetje beter, maar disproportioneel veel beter dan het BAM tracé.

Maar zelfs als je voorgaande punten negeert, zelfs als je de MER data als solide, eerbaar en valabel beschouwt. Dan zijn de verschillen op een aantal metingen klein, maar de impact hiervan is groot. Er is wel degelijk een groot verschil in levenskwaliteit en gezondheid bij het BAM en Meccano tracé.

Professor Dr. Dirk Avonts legt dit hieronder beschouwelijk uit.

 

Tags: