Missie: maximale uitvoering van het Antwerpse Toekomstverbond

Onze prioriteit? De maximale uitvoering van de overkapping en de leefbaarheidsprojecten van het Toekomstverbond. Zo creëren we een fijnere plek voor wie in Antwerpen woont, werkt of te gast is.

Het Toekomstverbond omvat 5 belangrijke engagementen:

 1.    Oosterweelverbinding met een tunnel van 1,8 kilometer onder de Schelde om Linker- en Rechteroever te verbinden:

○      Vlot de Schelde oversteken zonder de stad te doorkruisen of om te rijden
○      Minder verkeersdruk op de Kennedytunnel en de zuidelijke helft van de Ring
○      Soepele verkeersomleiding bij ongevallen op de Ring
○      Grote, afzonderlijke koker voor voetgangers en fietsers

2.    Overkapping van de huidige Ring – de Grote Verbinding – om:

○      Lawaai en vervuiling van verkeer te beperken
○      Ademruimte te creëren: extra natuur en schonere lucht
○      Bestaande en nieuwe wijken aan beide kanten van de Ring te verbinden

3.    Modal shift die het privé-autoverkeer beperkt tot maximaal 50 procent van alle verplaatsingen:

○      De meerderheid van de verplaatsingen moet gebeuren met alternatieven zoals fiets, openbaar vervoer en deelsystemen.
○      De doelstelling wordt concreet gemaakt in het regionale mobiliteitsplan Routeplan 2030.

4.    Haventracé als noordelijk alternatief voor het verkeer dat in de haven moet zijn en zo wordt afgeleid wordt van dichtbevolkte gebieden

5.    Samenwerking en permanent overleg tussen alle actoren van het Toekomstverbond, waaronder overheden, experts, burgerbewegingen, de intendant en bouwheer Lantis.

Dat historische akkoord werd gesloten op 15 maart 2017 tussen:

○      Vlaamse overheid

○      Antwerpse stadsbestuur

○      Havenbedrijf Antwerpen

○      Burgerbewegingen Ademloos, Ringland en Staten-generaal

Actievoeren via onderzoek en overleg

Als lid van het Toekomstverbond zet Ademloos zich actief in voor een gezonde stad. We dragen ons steentje bij tot een regio die mobiliteit verzoent met leefbaarheid. Onze focus ligt op thema’s zoals levenskwaliteit, luchtkwaliteit, lawaaipreventie en milieuvervuiling. Met als ultieme doelstelling: de gezondheid en het welzijn van de bewoners bevorderen.

Dat de leefomgeving een fundamentele rol speelt bij de gezondheid van het individu en de gemeenschap staat buiten kijf. De wetenschappelijke onderbouw van natuur en gezondheid is dan ook een sleutelfactor om onze eisen kracht bij te zetten. Dat vraagt grondig en specifiek studiewerk. We kunnen daarvoor rekenen op de Universiteit Antwerpen en experts die plannen en dossiers doornemen en becommentariëren. Ook actie blijft noodzakelijk om de vinger op de wond te leggen.

 

Via nieuwsberichten, publieksmomenten en acties blijf jij op de hoogte én zet jij onze boodschap kracht bij.