Webwoensdag 2 - Realiseren we de modal shift naar duurzamer verkeer?

kade rechteroever

 

Webwoensdag 2 - Realiseren we de modal shift naar duurzamer verkeer?

Realiseren we de modal shift naar duurzamer verkeer? Dat was de vraag die voorlag op het tweede webinar, dat bijzonder positief geëvalueerd werd door de deelnemers. 'Ik vond het gewoon hartstikke goed!', reageerde iemand achteraf in de enquête. 'Er blijkt al heel veel studiewerk gebeurd', stelde een ander ietwat verrast vast. 'De Vervoerregio Antwerpen is wel degelijk met de verkeersproblematiek in de hele regio bezig.' Maar ook: 'Nu nog de burgers meekrijgen, want maar heel weinig mensen weten iets over de modal shift naar duurzamer verkeer. Er moet dringend gesensibiliseerd worden om ook een 'mental shift' in gang te zetten.'
Daarom: heb je de avond gemist? Bekijk hieronder de presentaties.

 
Welkom op het tweede webinar 

Wim van Hees, Ademloos:
'Het dient onderstreept dat het Toekomstverbond een samenhangend geheel is, waarbij bijvoorbeeld het realiseren van de modal shift een voorwaarde is voor het succes van het geheel.'

Bekijk hier de verwelkoming

 
Eerste bevindingen burgerwetenschapsonderzoek Straatvinken

Huib Huyse en Thomas Vanoutrive, HIVA - KU Leuven en UAntwerpen: 
'De impact van corona op onze straten werd door de deelnemers aan de leefbaarheidsbevraging straat-O-sfeer positief beoordeeld. Voor voetgangers en fietsers was het heel wat aangenamer.'
'Ook na corona plannen deelnemers meer te voet te gaan of de fiets te gebruiken, minder de bus, tram of trein. Maar een belangrijk deel van de 3.151 deelnemers aan straat-O-sfeer zegt ook de auto minder te zullen gebruiken.'  

Bekijk hier de toelichtingen tijdens het webinar

 

Routeplan 2030 voor de Vervoerregio Antwerpen

Simon Neyt, coördinator team Routeplan:
'We willen mensen uit hun auto krijgen, richting een kwaliteitsvol, efficiënt en performant systeem. Daarvoor hebben we een multimodaal netwerk nodig, waarin het openbaar vervoer een rol speelt, maar ook de fiets en deelsystemen hun plaats hebben.'  

Bekijk hier de toelichting tijdens het webinar


Peter Vermeulen, Ringland en covoorzitter werkbank Routeplan:
'Als we de modal shift willen realiseren, moet het aandeel van het openbaar vervoer, evenals dat van het fietsverkeer, maal twee. Besparen op openbaar vervoer zou kunnen ... op één voorwaarde: als de doorstroming verbetert, op korte termijn. De tram kan altijd rood krijgen, behalve als hij eraan komt. Dat is een win-win voor iedereen.'  

Bekijk hier de reflectie tijdens het webinar

 

Zorro, sensibiliseringsproject van Ringland in de zuidoostrand

Dirk De Weerdt, Ringland:
'Met dit burgerplatform voor duurzame mobiliteit maken we de modal shift concreet. Elke verplaatsing is een individuele keuze. Welke ga je vanaf nu proberen op een meer duurzame manier te doen? Zorro daagt je uit voor een stap vooruit. Wil je meedoen? Mail zorro@ringland.be of schrijf je in op de nieuwsbrief.'

Bekijk hier de toelichting tijdens het webinar

 

Vragen en slotbeschouwing

Manu Claeys, stRaten-generaal:
'Ik denk dat we de modal shift wel halen tegen 2030. De trendbreuk is dat we door het Toekomstverbond nu een Vervoerregio hebben waarin 32 gemeenten eindelijk samenwerken. We hebben in de stad heus wel de ambitie om Kopenhagen, Lyon enz. achterna te gaan met een modal split die scherper is dan 50/50. Het Routeplan is behoorlijk ambitieus, met o.m. de aanpak van vier stations in de Ringzone, en aan de rand van de stad een achttal hubs waar de verschillende modi samenkomen. Alle partners (De Lijn, de NMBS, de provincie, de stad, AWV, alle gemeenten, Lantis enz.) zullen moeten investeren voor een ambitie die zo groot is als de financiële ambitie voor Oosterweel.' 

Bekijk hier de vragen en slotbeschouwing tijdens het webinar

 

Bekijk hier de eerste webwoensdag over het Toekomstverbond.
Derde webwoensdag op 24 juni om 20 uur:
Hoe ver staat het met de overkapping?

Gastsprekers: Alexander D’Hooghe (leefbaarheidsintendant) en André Loeckx (prof. em. stedenbouw) 

Deelnemen is gratis, maar inschrijven is noodzakelijk. Zo kunnen we je de link bezorgen waarmee je binnengeraakt in de virtuele ruimte.

>> Ik neem deel aan de webwoensdag van de burgerbewegingen