Antwerps Lijsttrekkersdebat over Mens, Milieu en Mobiliteit

kade rechteroever

Annemie Turtelboom van Open VLD, Ivo Janssen van ROOD!, Jan Penris van VB, Meyrem Almaci van GROEN! en Peter Mertens van PVDA+ brachten hun visie over de toekomst van Antwerpen op gebied van levenskwalitiet en mobiliteit. Spijtig genoeg gingen Bart De Wever van NV-A, Patrick Janssens van sp.a en Philippe Heylen van CD&V de uitdaging niet aan.

20120906-140803.jpg

Hoe lossen we het mobiliteitsprobleem op en maken van Antwerpen een leefbare stad?

Om tien voor acht komen nog steeds mensen toe. De 250 voorziene stoelen zijn onvoldoende en er worden er nog bijgezet. Dan nog zullen een aantal mensen het debat rechtopstaand moeten volgen.

Het is opvallend dat de lijsttrekkers die nog steeds het BAM tracé steunen en hierdoor de uitslag van het referendum negeren, niet aanwezig waren.

Moderatoren van dienst zijn politicoloog Dave Sinardet (UA) en journalist Lex Moolenaar (Gazet van Antwerpen).

Dave Sinardet schets de uitdagingen, allemaal zaken die hoog staan in de ‘Vragende Partij’: de mobiliteit en de luchtvervuiling en geluidshinder die ze veroorzaakt. De stikstofdioxidenorm wordt overschreden en buiten de impact op de volksgezondheid, riskeert Vlaanderen hiervoor door Europa beboet te worden. Daarbij komt dat men verwacht dat de stad tegen 2016 nog 110.000 nieuwe inwoners zal aantrekken.

Volgens Annemie Turtelboom is het prioritair om met de bretellen (red. uit het Meccanotracé) te starten, zodat het doorgaand verkeer rond de stad kan.  Over wel of geen Meccanotracé, blijft ze  rond de hete brij draaien. Ze verwerpt het Meccanotracé niet, maar onderschrijft het evenmin. Een discussie over het overkappen van de ring zonder hem eerst te downgraden vindt zij onmogelijk. Voortschrijdend inzicht moet de volgende stappen bepalen.

Het komt erop neer dat Turtelboom weigert haar toekomstvisie voor de stad te geven. De aanwezigen blijven op hun honger zitten en vermoeden een geheime agenda.

De bocht van het open VLD pro BAM-  naar het huidige standpunt, komt er volgens mevrouw Turtelboom omdat de Lange Wapper uitvoerbaar was en de (red Janssens) tunnel niet.

De gevangenis van Beveren had volgens haar gerust 50m verder mogen liggen zodat het Meccanotracé mogelijk was.

 

Mobiliteit binnen de stad, 30km/u binnen de singel

Tegen 30km/u binnen de singel maar meer slimme technologie die het verkeer beter stuurt, zodat de stad autoluwer wordt.

Districten

Districten moeten minder bevoegdheid en middelen krijgen. Je kan geen mobiliteit organiseren als ieder zijn eigen ding doet.

Ivo Janssen ziet starten met het Meccanotracé en een snelheidsbeperking van 70km/u op de ring als prioritair. Een snelheidsbeperking kan, voordat de ring overkapt is, de geluidsoverlast en luchtvervuiling sterk verminderen.

Alle bouwvergunningen voor het BAMtracé lopen binnen twee maand af.

 

Mobiliteit binnen de stad

Volwaardige park en ride en goed openbaar vervoer naar het centrum. Er is ook geen openbaar vervoer in de haven, als de werkgever geen vervoer organiseert ben je op eigen vervoer aangewezen.

30km binnen de singel, vindt Ivo Janssen niet realistisch

 

Districten

Meer bevoegdheden en middelen voor de districten en overleg tussen de districten.

Voor Meyrem Almaci is een groene overkapping van de ring een breekpunt. Het moet gedaan zijn dat de Vlaamse regering bepaalt wat er op het Schoon Verdiep gebeurt.

CD&V, sp.a en NV-A spreken over de extra uitgaven van overkappen. BDW heeft zijn vragen over de betaalbaarheid. Ze houden geen rekening met het terugverdieneffekt van het overkappen. Meer groen, betere gezondheid en meer ruimte brengen geld op.

 

Mobiliteit binnen de stad

De stad hangt het ‘STOP’ principe aan, maar handelt anders. (red  STOP = Stappers, Trappers, Openbaar vervoer en Privaat)

30km/u binnen de singel. In Firenze is heel de binnenstad autovrij, in Lyon gaat de prioriteit naar levenskwaliteit en heeft men het autoverkeer fel verminderd.

 

Districten

Meer bevoegdheden en middelen voor de districten. District Borgerhout is met zijn 70000 inwoners groter dan Mechelen en het district Antwerpen is met zijn ruim 100000 inwoners groter dan Gent. Met decentralisatie breng je de politiek dichter bij de burger

Peter Mertens wil eerst de Liefkenshoektunnel tolvrij. Tijdens de werken aan de ring was die tolvrij en nooit waren er zo weinig files. Dat brengt meer op door de vermindering van het fileleed aan de economie en de volksgezondheid dan de opbrengst van de tolinkomsten. Dit dossier gaat over mobiliteit en gezondheid.

Het Sint-Annabos moet blijven. We hebben meer groen nodig en dat kan met het overkappen van de ring.

 

Mobiliteit binnen de stad

30km/u binnen de singel

Districten

Meer bevoegdheden en middelen voor de districten. In verband met mobiliteit moet er samenspraak zijn. Maar het kan niet dat het Schoon Verdiep zelf de meerderheid in de districten kiest.

Jan Penris heeft steeds gewezen op de transport- en gezondheidsproblemen van het BAM tracé. Hij staat 100% achter het Meccanotracé. Hij verdedigde dit al vóór de actiegroepen het voorstelden.

De afwezigheid van de meerderheidspartijen wijt hij aan de schrik die ze hebben om een bocht te maken zoals open VLD juist gemaakt heeft. Denk daarbij aan de uitspraken van Guy Lauwers over dit dossier.  Hij is achteraf teruggefloten door Patrick Janssens.

De kostprijs van 3,2 miljard € van het BAM tracé is volgens het rekenhof voorbijgestreefd.

De A102 moet volgens Penris een geboorde tunnel worden, omdat anders het probleem verschoven wordt i.p.v. opgelost.

 

Districten

Meer middelen en bevoegdheden voor de districten, maar ook meer duidelijkheid over de bevoegdheden. Op sommige plaatsen zoals bijvoorbeeld de Ijzerlaan zijn vijf identiteiten bevoegd.

 

Besluit

De deelnemende partijen waren vrij vriendelijk voor elkaar. De standpunten liggen dan ook dicht bijeen, met uitzondering misschien van open VLD die geen lange termijn visie wilde geven. Vijf van de acht partijen die opkomen voor de gemeenteraad zien het BAM tracé niet zitten.

 

Fotogordon, 06-09-2012

http://fotogordon.wordpress.com/2012/09/06/antwerps-lijsttrekkersdebat-over-mens-milieu-en-mobiliteit/

Tags: