Dwarsliggers?

kade rechteroever

Geachte,

 

Naar aanleiding van het artikel verschenen in uw krant dd 25/04/2017 met als titel ‘vlaamse regering praat met laatste twee dwarsliggers’

Laten wij hierover onze visie geworden.

“Wij blijven ervan overtuigd dat dwarsliggers noodzakelijk blijven want zonder dwarsliggers kunnen er in ons land géén treinen rijden.

Dit maar om te zeggen dat praktisch de ganse bevolking bij een recente volksbevraging in onze gemeente ervoor geijverd heeft om ofwel een insleuving ofwel een overkapping van de autowegen te bekomen.

Voornoemde volksbevraging heeft tot een zéér positief resultaat geleid en wel zodanig dat 80% van de inwoners zich geschaard hebben achter deze bevraging en alzo willen bekomen dat de beleidsverantwoordelijken alsmede de burgerbewegingen terdege rekening houden met de meer dan noodzakelijke wens van de bevolking tot insleuving en/of overkapping dit  aangezien de inwoners al jaren opgezadeld zitten met méér dan ernstige lawaaihinder en fijn stof afkomstig van het auto-en vrachtverkeer zowel op de E34 als op de E17.

Als RINGLAND en andere burgerbewegingen zich uitspreken en een overkapping eisen ten voordele van de gezondheid van de Antwerpenaren dan geldt deze eis zeker ook voor de bewoners van Zwijndrecht en Burcht !

Noteer ook dat de genoemde problematiek niet enkel leeft bij de in het artikel genoemde ‘2 klagers’ maar dat die materie zeker leeft bij méér dan 15.000 dorpsgenoten.

Dat de minister alsmede de intendant en alle beleidsverantwoordelijken en de burgerbewegingen bij dit dossier betrokken de nodige maatregelen treffen is niet alleen wenselijk maar meer dan noodzakelijk!!

 

Namens de wakkere burgers  in het kader van het algemeen belang en in het belang van de gezondheid en leefbaarheid.
 

Etienne Heirbaut

 

Zwijndrecht, 25 april 2017
 

Tags: