Elfde voortgangsrapportage Masterplan 2020

kade rechteroever

Verslag van de Vlaamse Regering over het Masterplan 2020: Elfde voortgangsrapportage 

Voortgangsrapportage Masterplan 2020 – Verrekeningen De Scheepvaart

Het Masterplan 2020 is een meerjarenproject voor een betere mobiliteit in en rond Antwerpen. Periodiek wordt een rapport opgesteld over hoe dit project evolueert. De leden van de commissie bespreken, samen met ministers Ben Weyts en Bart Tommelein en met raadsheer Jan Debucquoy van het Rekenhof, de elfde voortgangsrapportage van de Vlaamse Regering over het Masterplan 2020.

Het Rekenhof onderzocht recent de verrekeningen bij waterwegbeheerder nv De Scheepvaart en stelde daarbij tekortkomingen vast op het vlak van de voorbereiding van de aannemingen. De leden van de commissie bespreken het verslag van het Rekenhof met minister Ben Weyts, met vertegenwoordigers van het Rekenhof en met vertegenwoordigers van nv De Scheepvaart.

 

Vlaams Parlement 12-01-2017
https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1103636#volledige-agenda

 

Tags: