België doorverwezen naar Europees Hof vanwege fijn stof: BBL reageert

kade rechteroever

Vandaag maakte de Europese Commissie bekend dat België doorverwezen wordt naar het Europees Hof van Justitie voor de luchtvervuiling door fijn stof. 

Erik Grietens, beleidsmedewerker bij Bond Beter Leefmilieu, reageert: “Hoewel de situatie de afgelopen jaren gevoelig verbeterde, slagen we er nog lang niet in om de gezondheidsdoelstellingen van de WHO inzake luchtkwaliteit te halen."

“Fijn stof is verantwoordelijk voor driekwart van het totaal aantal milieugerelateerde ziektes. Elke Vlaming verliest één gezond levensjaar door het teveel aan fijn stof in de lucht", licht Grietens toe. "Daarom zijn bijkomende maatregelen nodig, zoals een kilometerheffing voor vrachtwagens, lage-emissiezones in de steden en het afvoeren van plannen zoals Uplace, die enorm veel extra autoverkeer veroorzaken.”

Contact:
Erik Grietens
erik.grietens@bblv.be


Bond Beter Leefilieu 18-06-2015
http://www.bondbeterleefmilieu.be/page.php/15/show/920

 

België voor Europees Hof wegens fijn stof

De Europese Commissie daagt België voor het Hof van Justitie van de Europese Unie omdat het er onvoldoende in slaagt de concentraties van fijn stof in de lucht te verminderen. Vlaams minister Joke Schauvliege pleit alvast onschuldig.

 

De Europese Commissie erkent dat België al inspanningen gedaan heeft om de fijnstofconcentraties te verminderen, maar drie zones en agglomeraties (Brussel, het Gentse havengebied en Roeselaarse havengebied) halen de doelstellingen nog altijd niet. 'Er zijn weliswaar maatregelen vastgesteld, maar die zijn tot nog toe niet voldoende geweest om het probleem op te lossen, en de termijn voor naleving is al lang verstreken. Dus stapt de Commissie nu naar het Hof van Justitie van de EU.'

Samen met België wordt ook Bulgarije voor het EU-Hof gedaagd. Zij zijn de eerste landen die voor de rechter worden gebracht van de in totaal zestien inbreukprocedures die de Europese Commissie heeft lopen in verband met slechte luchtkwaliteit. Zweden kreeg een laatste waarschuwing.

Geen verrassing

Dat ons land voor de rechter moet komen, is geen verrassing. De Europese Commissie had België vorig jaar nog een ‘laatste waarschuwing’ gegeven over de uitstoot van fijn stof. België doet al jarenlang te weinig inspanningen. Volgens de Europese regelgeving hadden we al sinds 2005 maatregelen moeten nemen om de bevolking te beschermen tegen fijn stof.

De Europese Commissie daagt België als entiteit voor het EU-Hof, maar de luchtkwaliteit is gewestelijke materie.

Niet (meer) in Vlaanderen

Aan Vlaanderen zal het niet liggen, want daar werd de Europese norm voor fijn stof vorig jaar niet meer overschreden, reageert het kabinet-Schauvliege  In 2013 werd de norm nog overschreden in drie stations: Borgerhout, Evergem (nabij Gent) en Roeselare. Vorig jaar was er geen enkele fijnstofoverschrijding meer, aldus Jan Pauwels, de woordvoerder van minister van Omgeving Joke Schauvliege.

Volgens hem baseert de Europese Commissie zich op de gegevens van 2013 voor de verwijzing naar het EU-Hof.


Het fijn stof in de lucht is veruit de grootste milieuverontreiniger in Vlaanderen. Het euvel kost de Vlamingen elk jaar 79.500 gezonde, kwaliteitsvolle levensjaren en is verantwoordelijk voor 70 procent van de ziektelast door milieuverontreiniging. Dat berekende het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek eerder dit jaar.

De natuur helpt in beperkte mate om de luchtvervuiling weg te filteren, maar het probleem echt oplossen kan alleen maar door de bron zelf aan te pakken, waarschuwt het instituut. Daarvoor moet dus het aantal wagens en vrachtwagens omlaag en moet de industrie en de verwarming van onze huizen een omslag maken. Vlaanderen behoort met de cijfers tot de meest verontreinigde regio’s van Europa.
 

(kld) | Bron: BELGA
de Standaard 18-06-2015
http://www.standaard.be/cnt/dmf20150618_01737131

Tags: