Europees luchtpakket

kade rechteroever

De Gezinsbond wil meer aandacht voor het groeiend aantal nieuwe gezondheidsrisico's voor kinderen en jongeren die onze huidige manier van leven met zich meebrengt.  Luchtvervuiling... almaar meer astma bij kinderen. Verkeersinfrastructuur niet aangepast aan observatievermogen van kinderen... kinderen worden te kwetsbaar in het verkeer. Te weinig groene ruimte... kinderen spelen te weinig. Genoeg redenen om te pleiten voor een kindnorm, die rekening houdt met wat een kinderlichaam (of ongeboren kind) aankan.

 

De milieucommissie van het Europees Parlement bespreekt momenteel het voorstel voor een nieuw luchtkwaliteitspakket. Eind vorig jaar stelde de toen nog nieuwe Commissie Juncker voor om het Europees luchtkwaliteitsplan van tafel te vegen. Hier is toen fel op gereageerd uit allerlei verschillende hoeken vanuit de hele EU. Ook de Gezinsbond en het platform Childproof hebben toen een persnota gelanceerd om dit voornemen tegen te houden. Uiteindelijk is de Commissie gezwicht voor alle druk en heeft haar voornemen teruggetrokken. Nu ligt het voorstel ter discussie in het Europees Parlement.

De Gezinsbond en Childproof verwelkomen het voorstel maar vinden dat het te weinig ambitieus is gezien de negatieve effecten op de gezondheid van de mens door luchtvervuiling:

  • Er komen geen strengere emissiewaarden tot 2020: lidstaten hebben tot dan de tijd gekregen om aan de huidige wettelijke verplichtingen te voldoen (daterend van 2010). 
  • Het is pas na 2030 dat er nieuwe strengere bindende doelstellingen zullen gelden. Dat is rijkelijk laat. Bovendien staan deze doelstellingen ver van de door de Wereldgezondheidsorganisatie aanbevolen richtlijnen. Zeker nu het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) in 2013 tot de conclusie is gekomen dat luchtvervuiling, met name fijn stof, kankerverwekkend is voor de mens.
  • Er zijn geen specifieke maatregelen voorgesteld voor kwetsbare groepen. Vandaag de dag sterven er meer dan 400.000 mensen vroegtijdig ten gevolge van luchtvervuiling. Door dit voorstel zou dat aantal vroegtijdige sterfgevallen wel verminderen, maar slechts met 58.000 mensen per jaar.

De Gezinsbond en Childproof hebben opnieuw in dit dossier aandacht gevraagd voor de kwetsbare groepen die extra lijden onder de luchtvervuiling .

Childproof - Gezinsbond 19-06-2015
https://www.gezinsbond.be/Gezinspolitiek/Kindnorm/Paginas/Europees-luchtpakket.aspx

Tags: