Hoe kan je je blootstelling aan fijn stof in steden beperken?

kade rechteroever

Omgevingsfactoren en kanker

Er bestaan tal van misverstanden over het ontstaan van kanker door milieuverontreiniging en straling. Sommige uitlaatgassen zijn bijvoorbeeld schadelijker dan andere. En niet alle straling is schadelijk voor de gezondheid. Dieselmotoremissies hebben bijvoorbeeld kankerverwekkende eigenschappen. En een overmatige blootstelling aan radon leidt tot een verhoogd risico op longkanker.

 

 

Fijn en ultrafijn stof

Fijne en ultrafijne deeltjes hebben respectievelijk een doorsnede van 10 en 2,5 microns (1 micron of 1 μ = 1 duizendste millimeter). Ze zweven in de lucht, zijn hoofdzakelijk afkomstig van het autoverkeer, verwarming van huizen en industriële activiteiten. Ze hebben een ‘kern’ waar verschillende samenstellingen zich aan kunnen vasthechten.

Studies uitgevoerd door de Europese Commissie komen met alarmerende resultaten: in België zouden er jaarlijks bijna 13.000 overlijdens zijn als gevolg van de blootstelling aan fijn stof. Het gaat voornamelijk over senioren en mensen die ook met andere aandoeningen kampen. Internationaal onderzoek toont bovendien aan dat vooral kinderen bijzonder gevoelig zijn voor luchtverontreiniging.

De nieuwe Europese normen (Euro 5) maken het gebruik van filters tegen fijn stof verplicht op alle nieuwe dieselvoertuigen (sinds 1 september 2009). Zo’n filter houdt tot 90 procent van de gevaarlijke deeltjes tegen, waaronder ultrafijn stof.

Dieselmotoremissies

Uitlaatgassen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid. Dieselmotoremissies (DME) hebben zelfs kankerverwekkende eigenschappen. Wie in een slecht geventileerde ruimte werkt, zoals een garage of scheepsruimte, waar hoge concentraties aan DME aanwezig zijn, loopt een verhoogd risico op longkanker.

Organische solventen

Organische solventen zijn chemische stoffen die voorkomen in tal van industriële en huishoudelijke producten, bijvoorbeeld voor het schoonmaken of voor het verdunnen van verf of vernis. Herhaalde blootstellingen aan lage dosissen via de longen (of huid, ogen of bij inslikken) tasten het ademhalingsstelsel, de lever en de nieren aan en dat kan in bepaalde gevallen leiden tot kankers in die organen. Wanneer je wel verplicht bent om met solventen te werken, neem dan de volgende voorzorgsmaatregelen:
•lees het etiket aandachtig en volg de gebruiksaanwijzingen
•ventileer de ruimte waarin de solventen gebruikt worden
•draag handschoenen en beschermende kledij om elk contact met de huid te vermijden
•bewaar ongeopende en gebruikte solventen in een goed geventileerde ruimte

04-09-2015
Stichting tegen Kanker
http://www.kanker.be/omgevingsfactoren-en-kanker

Tags: