Hoop op een betere bescherming van kinderen tegen luchtvervuiling

kade rechteroever

 

De Commissie Milieu van het Europees Parlement heeft in juli het rapport gestemd over de herziening van de Europese luchtkwaliteitsrichtlijn. Childproof, het platform van middenveldorganisaties en wetenschappers voor de bescherming van de kwetsbare groepen, opgericht door de Gezinsbond, richtte zich al tot de Europese milieucommissie om kinderen beter te beschermen tegen luchtvervuiling. Ook België scoort op dat vlak niet goed en voldoet niet aan alle vereisten die vanaf 2010 door de richtlijn werden opgelegd. 

De Europese luchtkwaliteitsrichtlijn, de zogenaamde NEC (National Emissions Ceiling), regelt de nationale emissieplafonds voor bepaalde luchtverontreinigende stoffen zoals Nox, SO2, vluchtige organische stoffen en NH3. Luchtvervuiling is niet alleen de oorzaak van heel wat persoonlijk leed door aandoeningen te wijten aan deze vervuiling, maar brengt ook heel wat gezondheidskosten met zich mee. Zeker voor kwetsbare groepen die extra gevoelig zijn voor de gezondheidsimpacten van luchtvervuiling. Het platform Childproof ijverde er dan ook voor dat de plannen die lidstaten moeten opstellen, ook zorgen voor maatregelen die de meest kwetsbare groepen beschermen. Het amendement zegt nu dat lidstaten in hun nationale programma’s prioriteit moeten geven aan specifieke beleidsmaatregelen gericht op het verminderen van gezondheidsrisico’s vann kwetsbare bevolkingsgroepen en de vermindering van de blootstelling van PM 2,5 (zoals vastgelegd in deel B van bijlage XIV van richtlijn 2008/50/EC). 

Het Europees Parlement zal tijdens de sessie van 26-29 oktober in plenaire het rapport van de milieucommissie stemmen. Vervolgens zullen de ministers van Milieu over het gewijzigde voorstel stemmen tijdens de raadszitting in december. 

Lees hier het rapport (voorlopig enkel een Engelse versie)

Gezinsbond 10-09-2015
https://www.gezinsbond.be/Gezinspolitiek/Nieuws/Paginas/Bescherming-kinderen-tegen-luchtvervuiling.aspx

Tags: