Milieucommissie van het Europees parlement keurt amendement Childproof goed

kade rechteroever

NEC richtlijn: compromise amendment kwetsbare groepen behouden in milieucommissie Europees Parlement!

Op 2 september zijn de door de commissies aangenomen amendementen op de NEC richtlijn gepubliceerd. Childproof had een voorstel gedaan ter bescherming van kwetsbare groepen in artikel 6

Considering the above, CHILDPROOF therefore asks the European Parliament to:

1. To define children, and other vulnerable groups, as a main target in the review of the NEC directive and other EU legislation regulating emissions and ambient air concentration of air pollutants,
2. Set ambitious air quality standards ensuring that children inhale air which is so low in pollution that it is safe to breathe.


With a view to better protect vulnerable groups from air pollution and the impact on their health, Childproof proposes the following specific amendment:


National pollution control programs

Article 6 – paragraph 2 c (new)


Text proposed by the Commission Amendment

Prioritize emission reduction measures in those areas where vulnerable groups, and in particular children, stay such as schools, kindergardens, and hospitals.

 

Aangezien verschillende politieke groepen in de milieucommissie een amendement hadden voorgesteld ter bescherming van kwetsbare groepen, is er inderdaad een 'compromise amendement' ingediend. De milieucommissie heeft dit amendement goedgekeurd:

 

Proposal for a directive

Article 6 – paragraph 2 – subparagraph 1 - point a b (new)

 
 
Text proposed by the Commission
 Amendment
 
 
 (ab) prioritise specific policy measures which aim at reducing risks to the health of vulnerable groups of people and to ensure compliance with the exposure reduction target established in accordance with Section B of Annex XIV to Directive 2008/50/EC;
 

De volgende stap is de plenaire stemming van het gehele Europees Parlement (hoogstwaarschijnlijk eind oktober).

 

De milieu ministers komen in december samen.

Wordt vervolgd!

De volgende organisaties en individuen hebben dit standpunt ondertekend:
Organisaties en hun contactpersoon:
• Allergienet, Gunter Van Dyck
• Alliance for Childhood European Network Group, Michiel Matthes
• Ademloos, Dr. Guido Verbeke
• BBL Bond Beter Leefmilieu, Erik Grietens
• Fédération Inter Environnement Wallonie, Valérie Xhonneux
• Gezinsbond, Danielle van Kalmthout
• Geneeskunde voor het Volk, Dirk van Duppen
• Gents Milieu Front, Steven Geirnaert
• Logo Oost-Brabant, Frank Delvaux - Annick Hirschböck en Stien Stassen
• Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties, Rob Buurman
• VIGeZ Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie, An Verdeyen
• Vlaamse Liga tegen Kanker, Hedwig Verhaegen
• VRGT Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding, Dr. Wouter Arrazola de Oñate
• VVOG Vlaamse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie, Dr. Jan Bosteels
• WECF Women in Europe for a Common Future, Sascha Gabizon

Individuen:
• Prof. Dr. Catherine Bouland, Ecole de Santé Publique, Université Libre de Bruxelles
• Prof. Dr. Dirk Avonts, Professor Huisartsgeneeskunde, UGent
• Prof. Dr. Benoit Nemery, Professor Toxicologie en Arbeidsgeneeskunde, K.U. Leuven
• Prof. Dr. Tim Nawrot, hoofddocent UHasselt/K.U. Leuven
• Dr. Marc Goethals, Cardioloog
• Dr. Christophe Depamelaere, Huisarts en sportarts, Wingene

04-09-2015
https://www.gezinsbond.be/Gezinspolitiek/Paginas/Kindnorm.aspx

Tags: