Vlaamse luchtkwaliteit 2014 getoetst aan de Europese doelstellingen

kade rechteroever

Europa legt regels op voor de luchtkwaliteit. Uit de luchtkwaliteitsresultaten van 2014 blijkt dat Vlaanderen de Europese doelstellingen voor heel wat stoffen haalt. De daggrenswaarde voor fijn stof werd voor het eerst op alle Vlaamse meetposten gehaald. De nikkelconcentraties overschreden opnieuw de Europese streefwaarde.
 

Ook voor arseen en cadmium stelden we overschrijdingen van de Europese streefwaarden vast. De Europese streefwaarden voor ozon werden gehaald, de langetermijndoelstellingen echter niet. Doordat de Europese Commissie Vlaanderen uitstel verleende voor het behalen van de jaargrenswaarde voor stikstofoxiden in twee zones, waren er in 2014 geen overschrijdingen voor deze stoffen. Dit uitstel geldt tot 2015.

Ook voor arseen en cadmium stelden we overschrijdingen van de Europese streefwaarden vast. De Europese streefwaarden voor ozon werden gehaald, de langetermijndoelstellingen echter niet. Doordat de Europese Commissie Vlaanderen uitstel verleende voor het behalen van de jaargrenswaarde voor stikstofoxiden in twee zones, waren er in 2014 geen overschrijdingen voor deze stoffen. Dit uitstel geldt tot 2015.


Overzicht

Onderstaande tabel toetst de Vlaamse luchtkwaliteit in 2014 aan de geldende of toekomstige Europese grens- en streefwaarden.

Fijn stof (PM10 en PM2,5)

In 2014 haalden alle Vlaamse meetstations de PM10-jaargrenswaarde (40 µg/m³). Het hoogste jaargemiddelde in 2014 bedroeg 30 µg/m³. Ook de toekomstige jaargrenswaarde voor PM2,5 werd overal in Vlaanderen gehaald. Voor het eerst sinds de start van de metingen haalden alle meetstations in Vlaanderen de Europese daggrenswaarde voor PM10. Op één meetpost in Borgerhout werd de daggrenswaarde net bereikt. Het blijft echter een uitdaging om deze grenswaarde ook de volgende jaren te blijven halen.

Arseen (As), cadmium (Cd) en nikkel (Ni)

Europa definieerde streefwaarden voor de metalen arseen, cadmium en nikkel. In 2014 werden ze overschreden in regio’s met (non)ferro-industrie. In Hoboken was er een overschrijding voor arseen en cadmium. In Beerse waren de concentraties van cadmium te hoog. In tegenstelling tot 2013, was er in Genk opnieuw een overschrijding van de streefwaarde voor nikkel.

Ozon (O3)

2014 was een zeer gunstig ozonjaar. De informatiedrempel voor ozon werd één dag overschreden op twee van de negentien meetplaatsen. De alarmdrempel werd overal gerespecteerd. De streefwaarden voor de bescherming van de gezondheid van de mens en voor de bescherming van de vegetatie werden overal gehaald.

 De Europese langetermijndoelstelling  voor de gezondheid van de mens werd nergens in Vlaanderen gehaald. Deze voor de bescherming van de vegetatie werd gehaald op drie meetstations.

Stikstofdioxide (NO2)

Alle Vlaamse meetstations voldeden aan de uurgrenswaarde en de alarmdrempel voor stikstofdioxide. Ook de jaargrenswaarde werd in 2014 gehaald. Dit komt echter doordat de Europese Commissie tot 2015 uitstel verleende voor het behalen van de jaargrenswaarde in de agglomeratie Antwerpen en in de Antwerpse haven. In 2014 waren er drie meetstations die deze toekomstige Europese grenswaarde niet haalden. Twee van deze meetstations liggen in de Antwerpse agglomeratie. De derde ligt in de Antwerpse haven en is niet relevant naar gezondheid toe. Echter, uit diverse meetcampagnes en modelberekeningen weten we dat ook in andere steden en verkeersintensieve plaatsen de jaargrenswaarde voor stikstofoxide overschreden wordt.

We werken momenteel aan een update van het jaarverslag Luchtkwaliteit in het Vlaamse Gewest met de cijfers van 2014. Daarin zal je een volledige bespreking van alle polluenten in 2014 vinden; de evolutie van de luchtkwaliteit over de jaren heen en een toetsing aan de Vlaamse en Europese wetgeving. De publicatie van het rapport is voorzien voor het najaar van 2015.

Vlaamse MilieuMaatschappij 18-06-2015
https://www.vmm.be/lucht/luchtkwaliteit/evaluatie-vlaamse-luchtkwaliteit

Tags: