Het Toekomstverbond in vragen en antwoorden

kade rechteroever

Het Toekomstverbond van 15 maart wordt ‘historisch’ genoemd. Toch leven er nog tal van vragen. Veel zaken moeten nog voort bestudeerd worden, nog niet over alles is er een akkoord en er moeten nog knopen doorgehakt worden. Maar veel vragen kunnen nu al beantwoord worden. Op de  Roma-avond van 24 april 2017 gaven de experts van Ringland, overkappingsintendant Alexander D’Hooghe en de kabinetschef van minister van Mobiliteit Ben Weyts al meer uitleg. Een oplijsting van vragen en antwoorden vind je hieronder. 
Heb je nog specifieke vragen voor de intendant? Je kan ze hier rechtstreeks stellen.

 

Vragen en antwoorden, per thema:

Een Ring rond de stad: 1. radicaal haventracé

Waarom wordt de A12 betrokken in de oplossing voor het mobiliteitsprobleem in Antwerpen?

Het doorgaande en havengebonden verkeer (Antwerpen, Zeebrugge, Gent, Rotterdam) moet zo ver mogelijk van de stad gehouden worden. Dat concept bestaat al veel langer en wordt eindelijk toegepast. Een deel van het verkeer van de E17 halen en via de Expresweg E34 laten rijden, is ook in het voordeel van Gent en Gentbrugge (minder verkeer op het viaduct).

Radicaal Haventracé
Het Radicaal Haventracé.

Hoe verlopen de verkeersstromen nu en pakt de voorgestelde oplossing die aan?

Het zwaar doorgaand verkeer verloopt vandaag vooral oost-west en omgekeerd. De doorgaande stroom noord-zuid is veel minder zwaar. Het radicaal haventracé, dat een oost-west-verbinding vormt, komt dan ook tegemoet aan het mobiliteitsprobleem voor het doorgaande verkeer.

Doorsnede Oosterweel-light
Zwaar doorgaand verkeer gaat vandaag vooral oost-west en omgekeerd.

Worden de A12 en de E34 verbreed?

De A12 en de E34 (Expresweg) moeten op sommige stukken ‘geoptimaliseerd’ worden. Dat houdt onder meer de aanleg van een extra rijstrook in. Voor de burgerorganisaties moet de impact op de omgeving hoe dan ook minimaal blijven. Flankerende leefbaarheidsmaatregelen (zoals geluidswallen) zijn noodzakelijk. Speciale aandacht moet daarbij gaan naar de omgeving van Ekeren.

Wat gebeurt er met de Tijsmanstunnel?

De Tijsmanstunnel zal vervangen moeten worden, maar dat was al voorzien in eerdere plannen. Het haven-interne en het doorgaande verkeer zullen daarbij gescheiden worden.

Wat gebeurt er met de Liefkenshoektunnel? 

De bestaande Liefkenshoektunnel kan zijn taak op het radicaal haventracé vervullen.
Als eerste sturende maatregel heeft de overheid onlangs beslist de tol voor het vrachtverkeer in de Liefkenshoektunnel tijdens de nacht te verlagen naar het niveau van personenwagens. Later komen nog sturende maatregelen, die het verkeer over de verschillende Scheldetunnels optimaliseren.

Waarom wordt de Liefkenshoektunnel niet meteen tolvrij gemaakt zodat het radicaal haventracé en de impact daarvan op de Ring nu al getest kan worden?

Volgens de burgerorganisaties kan die maatregel onmiddellijk uitgevoerd worden.

Wat is de impact voor de Leugenberg, Ekeren, Berendrecht, Zandvliet,… 

Als de A12 ‘geoptimaliseerd’ wordt, is het voor de burgerorganisaties een absolute voorwaarde dat dat gebeurt met minimale impact voor de omgeving. Zo zal op zijn minst voorzien moeten worden in gebogen schermen die een deel van het fijnstof en het geluid tegenhouden. Betrokkenheid van de omwonenden is absoluut noodzakelijk.

Vormen de A12 en de E34 geen veel te grote omweg?

Het radicaal haventracé doet een deel van het verkeer inderdaad meer kilometers afleggen, maar een gezond leefmilieu heeft ook een prijs. Bovendien zal het verkeer langs die weg vlotter verlopen, eveneens een enorme economische winst.

Komt er een nieuwe verbindingsweg tussen de E34 en de E17?

De toegevoegde waarde van een nieuwe verbindingsweg is beperkt. Bovendien is het verzet daartegen in de regio groot.

Hoe gaat men ervoor zorgen dat doorgaand verkeer het radicaal haventracé gebruikt?

Dat kan via sturende maatregelen zoals rekeningrijden.

Waarom wordt het rekeningrijden niet nu al meteen ingevoerd?

Intendant: ‘Om doeltreffend te zijn moet het een slimme kilometerheffing zijn. Daarover loopt momenteel een haalbaarheidsonderzoek bij de Vlaamse overheid.’

Naar boven

Een Ring rond de stad: 2. A102

Waarom is de A102 nodig?

De A102 vormt een verbinding tussen de E313/E34 in Wommelgem en de E19/A12 in Ekeren. Hij haalt 30 procent van het verkeer weg van de noordelijke ring.

De A102 en het Haventracé
De A102 en het Haventracé

Wanneer komt de A102 er?

Om de werken aan de Oosterweelverbinding en de overkapping vlot te laten verlopen is het volgens Ringland aangewezen eerst de A102 aan te leggen, zodat het verkeer al langs daar afgeleid kan worden.

Intendant: ‘Alle grote infrastructuurwerken moeten nog een juridische meerjarenprocedure doorlopen vooraleer ze gerealiseerd kunnen worden. Het infrastructuurproject dat de procedures al  het verst heeft doorlopen, is Oosterweel. Het zal met het Toekomstverbond worden aangepast tot Oosterweel-light.’

Wordt de A102 een tunnel? Geboord of afgezonken (cut & cover)?

Om de impact op de omgeving minimaal te houden, is het volgens de burgerbewegingen aangewezen de A102 volledig in een tunnel te steken. Ringland stelt voor te werken met een geboorde tunnel en die ter hoogte van het Albertkanaal af te wisselen met een afgezonken tunnel.
Intendant: ‘Het ruimtelijk en leefbaarheidsonderzoek rond de A102 is nog niet opgestart. Welke tunnel het zal worden, wordt daar in overleg met alle actoren opgenomen.’

Mogelijkheden voor ondertunneling van de A102
Mogelijkheden voor ondertunneling van de A102

Komt er een afrittencomplex ter hoogte van de Bisschoppenhoflaan en heeft dat gevolgen voor de constructie van de tunnel?

Een opritten- en afrittencomplex ter hoogte van het Albertkanaal/Bisschoppenhoflaan kan volgens Ringland en voorbereidende studies veel sluipverkeer weghalen uit Deurne-Noord, Kronenburg, Schoten, Merksem, Wijnegem, Wommelgem. Bij diepe boortunnels zijn op- en afritten wel moeilijker aan te sluiten omdat er langere hellingen vereist zijn. Het nadeel van volledig afgezonken tunnels is dan weer dat het groen (tijdelijk) moet sneuvelen. Ringland stelt voor te werken met een geboorde tunnel en die ter hoogte van het Albertkanaal af te wisselen met een afgezonken tunnel.  
Intendant: ‘Het ruimtelijk en leefbaarheidsonderzoek rond de A 102 is nog niet opgestart.’ 

Verdwijnt het Ertbruggebos?

Bij de aanleg van de A102 moet de impact op de omgeving en dus ook op het Ertbruggebos volgens Ringland minimaal zijn.
Intendant: ‘Het ruimtelijk en leefbaarheidsonderzoek rond de A102 is nog niet opgestart.’

Waar gebeurt de aantakking van de A102 op de E313?

Intendant: ‘Het ruimtelijk en leefbaarheidsonderzoek rond de A102 is nog niet opgestart.’

Is de R11bis definitief begraven?

Aangezien er minder een probleem is met het doorgaande noord-zuidverkeer is de R11bis overbodig.

Naar boven

Een Ring voor de stad: Oosterweel-light

Waarom stemt Ringland nu toch in met meer beton onder de vorm van een extra Scheldetunnel (Oosterweel)?

Als de nieuwe oeververbinding uitsluitend gebruikt wordt voor stadsregionaal verkeer is de bouw daarvan te verantwoorden.

Oosterweel-light
Oosterweel-light

Hoe light is Oosterweel-light?

Files worden niet opgelost met meer beton of wegcapaciteit. Als er nieuwe infrastructuur komt, moet die volgens de burgerorganisaties dus beperkt blijven tot het hoogst noodzakelijke.

Het oorspronkelijke BAM-ontwerp (fig. 1, links) voorziet in een dubbeldekstunnel onder het Albertkanaal met telkens twee rijstroken plus een pechstrook. Hij is berekend op doorgaand verkeer. Het Toekomstverbond spreekt van ‘gereduceerde capaciteit’ voor Oosterweel. De BAM ziet dat als het letterlijk afstrepen van één rijstrook als calamiteitenstrook, die enkel te gebruiken is bij problemen elders op de Ring (fig. 1, rechts).

Oosterweel light: voorstel BAM
fig. 1, voorstel BAM

Als alleen het stadsregionale verkeer door de tunnel moet, volstaat het volgens de burgerorganisaties echter niet het oorspronkelijke ontwerp te behouden en enkel het gebruik van de dubbeldekstunnel te reduceren door een rijstrook af te strepen als calamiteitenstrook. Ze vragen om een ‘gereduceerde capaciteit’, niet om een ‘gereduceerd gebruik’. Het studiebureau Omgeving heeft daartoe enkele varianten uitgetekend.
Een eerste mogelijke variante (fig. 2, rechts) is de dubbeldekstunnel vervangen door een eenvoudige tunnel met één rijstrook plus een calamiteitenstrook.

Oosterweel light variante 1: eenvoudige tunnel met één rijstrook plus calamiteitenstrook
fig. 2, variante 1: eenvoudige tunnel met één rijstrook plus calamiteitenstrook

In een andere mogelijke variante (fig. 3) wordt de noordelijke tak van de kanaaltunnel geschrapt omdat die geen rol meer speelt voor het stadsregionale verkeer.

Oosterweel light variante 2: noordelijke kanaaltunnel schappen
fig. 3, variante 2: noordelijke kanaaltunnel schappen
Aansluiting Oosterweel-light op SRW Ringland
fig. 4, variante 2: aansluiting Oosterweel-light op SRW Ringland

Kunnen de uitvoeringsvarianten bestudeerd worden in de lopende project-MER?

De burgerbewegingen vragen dat de uitvoeringsvarianten voor een gereduceerde capaciteit bestudeerd worden binnen de lopende project-MER.
Intendant: ‘In het Toekomstverbond is afgesproken dat een variant met gereduceerd gebruik en/of capaciteit wordt opgenomen binnen de lopende project-MER.’

Zijn het Noordkasteel en de SAMGA-silo’s daarmee gered?

Een Oosterweel-light heeft veel minder ruimtelijke impact. Hoe lichter de kanaaltunnels worden en hoe eenvoudiger de knooppunten, hoe minder ruimte van het Noordkasteel en van de Groenendaal ingepalmd moet worden. Dat geldt zeker voor de variant zonder noordelijke kanaaltunnel.

fig. 5: Oosterweel-light neemt veel minder groene ruimte in beslag.

Is het Sint-Annabos gered?

Intendant: ‘Door een alternatieve oplossing te vinden voor de opslag van grond bij de aanleg van de Scheldetunnel kan het merendeel van het Sint-Annabos bewaard blijven. Dat is een van de maatregelen die voortkomen uit een aantal workshops die de intendant gefaciliteerd heeft met de stad Antwerpen, de gemeente Zwijndrecht, Ademloos, Natuurpunt WAL, de Vlaamse overheid en de BAM. Na de aanleg van de Oosterweelverbinding krijgt de natuur opnieuw alle ruimte. Zo wordt o.a. een bosverbinding aangelegd tussen Blokkersdijk en het Sint-Annabos, een slikken- en schorrengebied met overstromingsbos, en wordt de Charles de Costerlaan omgevormd tot een groene fiets- en wandelboulevard. Het Rot, de Middenvijver, het Sint-Annabos en Blokkersdijk worden zo met elkaar verbonden tot één grote groene long voor Linkeroever.’

Hoe gaat men ervoor zorgen dat alleen lokaal verkeer Oosterweel gebruikt?

Dat kan met rekeningrijden.

Zal Oosterweel nog wel nodig zijn met een modal shift en het radicaal haventracé?

Een derde Scheldetunnel draagt bij tot de ‘robuustheid’ van het verkeerssysteem (d.w.z. dat er bij calamiteiten nog altijd alternatieven zijn) en laat toe stadsregionaal en doorgaand verkeer al te scheiden vanop de linkeroever.

Naar boven

Modal shift

Wat is een modal split van 50/50?

Bij een modal split van 50/50 gebeurt de helft van de verplaatsingen met auto’s en vrachtwagens, en de andere helft met alternatieve vervoersmodi zoals openbaar vervoer en de fiets of te voet. Voor Antwerpen betekent dat dat er zo’n 40.000 auto’s (20%) uit het verkeer moeten. Met het Routeplan 2030 moet tegen 2030 de modal shift naar 50/50 gerealiseerd zijn.

De voorziene modal shift in Antwerpen volgens het Toekomstverbond
De voorziene modal shift in Antwerpen volgens het Toekomstverbond

Is 50/50 ambitieus genoeg?

In de kernstad is de modal split van 50/50 eigenlijk al bereikt: daar gebeuren de helft van de verplaatsingen al op een andere manier dan met de auto. Maar hoe verder men van de stad gaat, hoe groter het aandeel van de auto. Daar is nog veel werk aan de winkel.
Toch is een modal split van 50/50 haalbaar, als tenminste de juiste keuze gemaakt worden. Steden in het buitenland bewijzen dat het kan. Sommige zitten zelfs al aan 30/70. Het zijn leefbare én bereikbare steden.
‘If you plan cities for cars and traffic, you get cars and traffic. If you plan cities for people and places, you get people and places.’ (Fred Kent, oprichter ngo Project for Public Spaces)

Modal split de Europese steden Amsterdam, Stockholm, Kopenhagen, Lyon en Hamburg
 

Hoe zal de modal shift gerealiseerd worden?

De Regioraad moet binnen een jaar het Routeplan 2030 opmaken.

Waarom niet onmiddellijk beginnen met modal-shiftinvesteringen, zodat verdere investeringen in weginfrastructuur misschien niet meer nodig zijn?

Intendant: ‘De huidige aanleg van tramlijnen (zoals de Noorderlijn) en fietspaden binnen en naar de stad zijn maatregelen die vandaag al genomen worden om de modal shift mee te realiseren.’
De kabinetschef van de minister van Mobiliteit wees er in de De Roma ook op dat aan de rand van de stad nu al park-and-rides worden aangelegd.

Hoe kan je de modal shift bereiken door de faciliteiten voor auto- en vrachtverkeer nog maar eens uit te breiden?

De capaciteit voor auto- en vrachtverkeer wordt slechts beperkt uitgebreid. De nadruk ligt op de ‘robuustheid’ van het verkeerssysteem (d.w.z. dat er bij calamiteiten nog altijd alternatieven zijn) en op het scheiden van verkeersstromen. Met andere sturende maatregelen zoals rekeningrijden kan de hoeveelheid auto- en vrachtverkeer binnen de perken worden gehouden.

Zijn De Lijn en de NMBS mee?

De minister wees er in De Roma op dat De Lijn en de NMBS mee een inspanning zullen moeten leveren om vooral in de rand de modal shift te bereiken. De openbaarvervoersmaatschappijen zijn partners in de Vervoersregio Antwerpen.

Naar boven

Vervoersregio Antwerpen

Wat is een vervoersregio en waarvoor dient die extra structuur?

In een vervoersregio werken gemeenten samen voor een betere mobiliteit. In Frankrijk (communautés urbaines), Genève, Rotterdam en Hamburg bestaan daar al succesrijke voorbeelden van.

De Vervoersregio Antwerpen bestaat uit:

 

  1. Werkgemeenschap Het middenveld en de burgerbeweging staan in voor het participatief traject, de controle op de inhoudelijke onderbouwing en de operationele opvolging van de overkapping.
  2. Regioraad De Regioraad is politiek samengesteld en behartigt de beleidsopvolging.
  3. Werkplatform Het werkplatform is een samenwerking van ambtenaren van diverse administraties, uit te breiden met externe deskundigen en ondersteund door een team van ontwerpers.

Wat is de taak van de Regioraad?

De Regioraad moet binnen een jaar het Routeplan 2030 opmaken zodat tegen 2030 de modal shift bereikt is.

Zit Ringland in de Werkgemeenschap?

Ja, Ringland en andere burgerorganisaties zitten mee in de Werkgemeenschap. Ringland ijvert ervoor dat ook andere actiegroepen betrokken worden rond thema’s die hen aanbelangen. 

Naar boven

Raad van State, volksraadpleging en garanties

Is de klacht bij de Raad van State van de baan?

Ademloos en stRaten-generaal trekken de klacht bij de Raad van State pas in als er nog meer garanties zijn. Een noodzakelijke voorwaarde is bijvoorbeeld dat Oosterweel-light effectief light wordt. De burgerorganisaties vragen dat in de lopende plan-MER-procedure varianten van de dubbeldekstunnel bestudeerd worden.
Daarnaast lopen nog enkele individuele klachten, onder meer vanuit Zwijndrecht. De Antwerpse burgerorganisaties dringen aan op overleg vanuit de overheid. Ze pleiten ook voor leefbaarheidsmaatregelen voor Zwijndrecht.

Komt er nog een volksraadpleging?

Als de plannen voor de Oosterweelverbinding niet afgeslankt worden naar een light-variant, lijkt het volgens de burgerorganisaties aangewezen dat met een volksraadpleging de mening van de burgers gevraagd wordt. In ieder geval blijven de opgehaalde handtekeningen geldig tot 14 oktober 2017, wanneer de sperperiode van een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen ingaat. Ze kunnen enkel ingezet worden als eerst bij de stad een bouwaanvraag ingediend is.

Geven de burgerorganisaties hun ‘wapens’ niet uit handen?

Pas als er een akkoord is met voldoende garanties op een Oosterweel-light, die een volledige overkapping mogelijk maakt, leveren de burgerorganisaties hun ‘wapens’ in. Dat akkoord wordt verwacht tegen half mei 2017. In het Vlaams Parlement moet er via een resolutie instemming komen van meerderheid én oppositie, zodat de uitvoering van het akkoord ook onder volgende regeringen verzekerd is. Daarnaast blijven de burgerorganisaties betrokken in de Werkgemeenschap.

Welke garanties hebben de burgerorganisaties?

Met het Toekomstverbond hebben de burgerorganisaties hun ‘wapens’ nog niet ingeleverd: Ademloos en stRaten-generaal hebben hun klacht bij de Raad van State nog niet ingetrokken en de opgehaalde handtekeningen voor een volksraadpleging blijven geldig tot 14 oktober 2017, wanneer de sperperiode van een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen ingaat. Daarnaast heeft de Vlaamse regering zich al geëngageerd tot 1,25 miljard euro voor de eerste fase van de overkapping. Voorts wordt het akkoord opgevolgd in het Vlaams Parlement in een halfjaarlijkse voortgangsrapportage. Tegen de rapportage van 18 mei 2017 zouden meerderheid en oppositie bovendien een resolutie moeten onderschrijven. Die biedt meer garanties op een opvolging van het akkoord onder toekomstige regeringen. Ten slotte zijn de burgerbeweging betrokken in de Werkgemeenschap.

Naar boven

De overkapping

Hoe volledig is een volledige overkapping?

Een volledige overkapping loopt volgens Ringland van aan de Kennedytunnel tot aan Ekeren. Ook het stuk tussen Deurne en Wommelgem heeft nood aan een overkapping. Ook op Linkeroever en in Zwijndrecht dienen maatregelen genomen te worden voor de leefbaarheid.

Het toekomstverbond voorziet een 'volledige overkapping' van de Ring R1!
 

Zijn dat dekseltjes of meer?

De intendant benadrukt dat de samenhang tussen de zes segmenten bij het ontwerp van de overkapping verzekerd moet zijn.

Hoe ziet het knooppunt aan het Sportpaleis (Hollandse Knoop, Deurnese Tuinen) eruit? Kan dat wel helemaal overkapt worden?

Als Oosterweel niet gereduceerd wordt tot een light-variant, wordt de aansluiting aan het Sportpaleis volgens Ringland zeer moeilijk en zeer onveilig.

Knooppunt aan Schijnpoort en Sportpaleis
Knooppunt aan Schijnpoort en Sportpaleis

Hoe gaat men die tunnels aanleggen zonder het verkeer te onderbreken?

Ringland pleit voor een totaalconcept waarbij de tunnels aangelegd worden in de lengte. Bekijk het realisatiefimpje.

Wat gebeurt met de verbinding tussen de Ring en de E313 achter de Tuinwijk?

Intendant: ‘Een van de ontwerpteams zal die verbinding meenemen in zijn onderzoek en ontwerp. Daarvoor zal samen met de wijken een ontwerp worden uitgewerkt.’

Wordt de spoorweg langs de Ring ook overkapt?

Intendant: ‘Deze vraag vormt het voorwerp van onderzoek door de ontwerpteams. In de Ambitienota wordt alvast voorgesteld dat dat het best gebeurt als ook de Ring overkapt wordt.’

Naar boven

Ontwerpopdracht overkapping

Is het niet absurd een ontwerpopdracht uit te schrijven als het tracé nog niet gedetailleerd vastligt?

Intendant: ‘Het tracé is vastgelegd in het Toekomstverbond. Op het noordelijke deel wordt Oosterweel-light gerealiseerd. Op het zuidelijke deel heeft een acht maanden durende samenwerking tussen het intendantenteam, de burgerbewegingen en de overheden geleid tot een gedeelde hypothese van gescheiden tunnels. Die variant sluit nauw aan bij de Ringlandsnede.’

Hebben de burgers nog iets te zeggen?

Intendant: ‘In augustus worden de ontwerpteams aangesteld die de komende jaren de overkapping gaan uittekenen. De teams zullen daarvoor een brede participatie opzetten, waarbij burgers en organisaties betrokken worden tijdens het ontwerpproces. Bovendien worden hun ontwerpen ook geëvalueerd op het draagvlak dat ze hebben bij burgers en organisaties. De brede participatie gaat van start met de Ringdagen van 6 tot 13 september. De ontwerpteams trekken dan de Antwerpse wijken in. Ze willen van burgers horen wat de overkapping kan betekenen voor hun buurt. Ook later gaan ze nog in dialoog met de buurten. Je kan je hier al voor inschrijven.’

Waar wordt eerst begonnen?

Intendant: ‘De Ring is ingedeeld in zes segmenten. Voor elk segment wordt een ontwerp opgemaakt. De ontwerpteams werken op hun segment en hebben veelvuldig overleg met de andere ontwerpteams, zodat het ontwerp ook globaal over de volledige ringzone klopt. De Vlaamse regering en de stad Antwerpen maken in een eerste grote investeringsfase 1,25 miljard euro vrij voor overkappingen. Er zal in de eerste fase voor elk segment een keuze moeten worden gemaakt.’

Hoe garandeert de wedstrijd met segmenten de samenhang?

Intendant: ‘In de Ambitienota zijn een aantal ‘kritische continuïteiten’ (richtlijnen die voor de volledige ringzone gelden) vastgelegd. De ontwerpteams zullen daarop moeten voortwerken. Daarnaast zullen de ontwerpteams zowel op de volledige ringzone als op hun segment moeten werken. Er wordt in een permanente kennisuitwisseling voorzien tussen de ontwerpteams (ook onderling), de intendant, de Vlaamse en lokale overheden, de burgers en de organisaties. De overkapping is een voortdurend proces van samenwerking en bijsturen in de Werkgemeenschap.’

Zitten de burgerorganisaties mee in de jury van de wedstrijd?

Ja, zowel Peter Vermeulen (Ringland) als Manu Claeys (stRaten-generaal) zit mee in de jury.

Is de overkapping niet vooral een goede zaak voor projectontwikkelaars? Wordt wonen op/aan Ringland niet onbetaalbaar?

Intendant: ‘Op de overkapping zelf wordt omwille van veiligheidsredenen niets gebouwd. De terugverdieneffecten zullen bovendien beperkt zijn. Antwerpen is een veeleer kleine stad, wat betekent dat de draagkracht voor grote vastgoedontwikkelingen er niet is. En het kan echt niet de bedoeling zijn dat wonen er onbetaalbaar wordt.’

Kan de gassite (nieuw Zurenborg) een park worden?

Intendant: ‘Als er een groot park op de kap komt, is het logisch dat Nieuw Zurenborg verdicht wordt om de investering in kap en park de moeite waard te maken.’

Worden de Wolvenberg en de Brilschans één groot park?

Intendant: ‘Dat wordt in de Ambitienota zo voorgesteld.’

Herbekijk de presentatie van Alexander D’Hooghe in De Roma (vanaf min. 59:00). Meer informatie via www.overdering.be.

Naar boven

Reorganisatie van het verkeer op de Ring

Als de nieuwe A102 een oplossing is voor de noordelijke Ring, wat is dan de oplossing voor de zuidelijke Ring, waar het verkeer nu vast zit tussen de Kennedytunnel en de E313?

Een nieuwe verbindingsweg tussen de E19 en de E313/34 (R11bis) is veel minder nodig voor de verkeersstroom op de noord-zuidas. Als het verkeer op de noordelijke Ring vlotter verloopt, zal dat ook positieve gevolgen hebben op de zuidelijke Ring. Het haventracé zal verkeer dat nu op de zuidelijke Ring rijdt naar zich toe trekken, waardoor het minder druk wordt aan de Kennedytunnel. Daarnaast zal een scheiding van het lokale en het doorgaande verkeer ook leiden tot vlotter en veiliger verkeer.

Worden het doorgaande en het lokale verkeer gescheiden? Van waar tot waar?

De overkappingswedstrijd voorziet in een systeem van gescheiden verkeer tussen de E19-zuid tot aan de E313/E34. Ringland vraagt het systeem van gescheiden verkeer door te trekken over de hele Ring, van de Kennedytunnel tot aan Ekeren. De overgang van gescheiden naar gemengd verkeer voorzien ter hoogte van het Sportpaleis leidt volgens Ringland tot problemen voor de veiligheid en de overkapbaarheid.

Wordt de linker inrit op Linkeroever aan de Kennedytunnel aangepakt?

Ja, dat is een van de eerste maatregelen op Linkeroever.

Wat gebeurt er met de knip van de Charles De Costerlaan?

Intendant: ‘De Charles de Costerlaan wordt omgevormd tot een groene fiets- en wandelboulevard. De knip blijft voorzien.’

Wordt de Singel verlegd naar het dak van de Ring?

Een verplaatsing van de Singel naar het dak van de Ring is het sluitstuk van het totaalconcept van Ringland. Het bevordert de verkeersdoorstroming. De huidige Singel kan dan een plaatselijke ontsluitingsweg worden. Burgerbewegingen, overheden en het team van de intendant onderzoeken samen waar de Singel zal komen te liggen en hoe hij ruimtelijk moet worden ingebed.

Naar boven

Verloop van de werken

Waar kunnen we de gewijzigde plannen inkijken?

Alle materiaal (tekst en plannen) dat is uigewerkt door het team van de intendant is beschikbaar op www.overdering.be.

Dreigt er geen nieuwe procedureslag met nieuwe actiegroepen in noord en oost?

Voorafgaandelijk overleg met en betrokkenheid van burgers en randgemeenten binnen de Werkgemeenschap en de Regioraad moet garanderen dat iedereen op dezelfde lijn zit. De burgerbewegingen, de intendant en de overheden zijn ervan overtuigd dat de oost- en de noordrand, Linkeroever en Zwijndrecht betrokken moeten worden. Problemen mogen niet verschoven worden.

In welke volgorde worden de werken uitgevoerd? Wat is de fasering?

Intendant: ‘De overkapping en de sluiting van de ring met de Oosterweelverbinding komen eerst aan bod, bij voorkeur in één werf.’

Wanneer is alles klaar?

Intendant: ‘De plannen van het Toekomstverbond, waaronder de overkapping van de Antwerpse Ring, vormen een generationeel project. Dat wil niet zeggen dat het lang moet duren om de eerste realisaties te zien. In 2018 zal de eerste bermverhoging gerealiseerd zijn aan de Joe Englishstraat in Borgerhout. En in de volgende jaren zullen nog andere leefbaarheidsmaatregelen gerealiseerd kunnen worden, zoals meer bermen en brugverbredingen. De sluiting van de Ring met een eerste fase overkappingen heeft als realisatiedatum 2025.’

Naar boven

Financiering

Hoeveel geld wordt uitgetrokken voor de overkapping?

Voor een eerste fase wordt 1,25 miljard euro uitgetrokken, een ernstig engagement van de Vlaamse overheid. Ze put daarvoor uit een ‘rollend fonds voor leefbaarheidsprojecten in de stedelijke zones rond de R1’, dat jaar na jaar opnieuw gestijfd wordt.

Wat kan je doen met 1,25 miljard euro?

Intendant: ‘Bijvoorbeeld een eerste groot segment overkappen en op andere segmenten een aantal pilootprojecten uitvoeren die de leefbaarheid verbeteren.’

Komt er tolheffing? Rekeningrijden? Zullen we moeten betalen voor de Kennedytunnel?

Intendant: ‘In het Toekomstverbond verbinden de partijen zich tot het uitwerken van een slimme kilometerheffing.’

Kunnen burgers mee investeren in de overkapping en Ringland, via aandelen of crowdfunding?

IDEA Consult heeft in zijn crowdfundingstudie voor Ringland de suggestie gedaan dat omwonenden beleggen in een ontwikkelingsmaatschappij voor de overkapping. Voor de aanleg van de E3 bestond die mogelijkheid destijds ook. Mogelijkheden om de vzw Ringland te steunen kan je hier vinden.

Zal het geld niet eerst naar het zuiden gaan?

Intendant: ‘De verdeling van de eerste investeringsmiddelen zal gebeuren op basis van de evaluatie/vergelijking van de projecten van de eerste ontwerpopdracht en de resulterende afweging van waar ze het eerst nodig zijn.’

Hoe zeker zijn we dat de volgende fases ook gefinancierd geraken?

De overheid put uit een ‘rollend fonds voor leefbaarheidsprojecten in de stedelijke zones rond de R1’, dat jaar na jaar opnieuw gestijfd wordt. Een kamerbreed akkoord in het huidige Vlaams Parlement (bv. onder de vorm van een resolutie die onderschreven wordt door meerderheid en oppositie) moet ook meer garanties bieden voor de uitvoering onder volgende regeringen. 

Heeft de overheid al berekend wat de economische winst kan zijn van Ringland?

Intendant: ‘Mijn team werkt aan een inschatting van de vastgoedwinsten. Die zijn redelijk beperkt: 5 tot 10% van de kosten van de overkapping kan terugverdiend worden. Naar aanleiding van de ontwerpen zal een kosten-batenanalyse voor de iets langere termijn kunnen gebeuren. Dat gebeurt binnen de eerste ontwerpopdracht met de MKBA (maatschappelijke kosten-batenanalyse).’
Daarnaast betekent vlotter verkeer ook een enorme winst voor de economie. 

Hoeveel procent van het budget gaat naar fietsinfrastructuur?

Intendant: ‘Het is een van de 17 ambities om meer fietsinfrastructuur te realiseren, en dat zal deel uitmaken van elk ontwerp. Vandaag investeren overheden al in fietsinfrastructuur, en dat zal in de toekomst nog meer zijn. Dat zal, onder andere, mee vastgelegd worden in het Routeplan 2030.’

 

Ringland - 28-04-2017
https://ringland.be/het-toekomstverbond-in-vragen-en-antwoorden/

Tags: