Hoera voor betonstop, maar uitvoering moet nu beginnen

kade rechteroever

De Vlaamse regering heeft het witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) goedgekeurd. Dat de regering kiest voor minder beton en meer natuur is positief, maar er zijn te weinig garanties om die beloftes tijdig waar te maken op het terrein. Dat melden Bond Beter Leefmilieu en Natuurpunt in een persbericht.

Waar is het actieplan? 

Minder beton en meer natuur zijn van cruciaal belang voor de biodiversiteit, de gezondheid van de Vlaming en de aanpak van het klimaatprobleem. Dat de Vlaamse regering zich uitspreekt voor een betonstop is dan ook een belangrijk kantelpunt. De timing is echter rijkelijk laat. Een volledige uitbreidingsstop is pas voor 2040, met een halvering van de ruimte inname tegen 2025. Dat betekent dat nog tienduizenden hectares open ruimte ingenomen kunnen worden door bijkomende bebouwing en wegen. 

Het blijft ook onduidelijk hoe de regering de voorziene vergroening zal realiseren. Hoe zullen de goede intenties doorwerken in het vergunningenbeleid van gemeenten? Om te voorkomen dat er in de praktijk niets in huis komt van de plannen, moet de overheid zichzelf en de lokale besturen voorwaarden opleggen. Eén van die voorwaarden zou de opmaak van een register van slecht gelegen bouwgronden kunnen zijn, gekoppeld aan een actieplan met instrumenten en budgetten om het schrappen of herlokaliseren van kavels te compenseren. 

 

Ga verder dan nobele ambitie

Eenzelfde vraag geldt voor de ambitie om extra natuur- en bosgebieden te voorzien.  Die ambitie bestaat al jaren, maar geraakt amper of niet vooruit. Het Beleidsplan Ruimte herneemt een eerdere afspraak om extra natuur en bos aan te duiden op kaart, 30.000 ha tegen 2025. Die ambitie is nobel, maar nog belangrijker dan deze gebieden op kaart aan te duiden, is de natuur realiseren op het terrein. Net als voor de betonstop ontbreekt het hier vooralsnog aan een concreet actieplan.

 

Erik Grietens - Beleidsmedewerker ruimte

Erik Grietens werkt al 19 jaar voor Bond Beter Leefmilieu en bouwde in die tijd een ruime expertise op over ruimtelijke ordening. Hij is ook auteur van het boek Vlaanderen in de knoop dat een uitweg beschrijft uit de ruimtelijke wanorde.

Bond Beter Leefmilieu 02-12-2016
https://www.bondbeterleefmilieu.be/artikel/hoera-voor-betonstop-maar-uitvoering-moet-nu-beginnen

Tags: