Ja, wij stappen nog een keer naar de Raad van State tegen Uplace

kade rechteroever

Bond Beter Leefmilieu, BRAL en Greenpeace hebben deze week voor de tweede keer een procedure opgestart bij de Raad van State tegen het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) dat de bouw van megashoppingcentrum Uplace mogelijk maakt. Want Uplace, dat betekent per jaar 8 miljoen bezoekers, die vooral met de auto zullen komen. Dat wil dus zeggen: nog meer files, nog meer luchtvervuiling, nog meer CO2-uitstoot op de Brusselse ring. Het aangepaste RUP biedt daar geen antwoord op.

 

 

25.000 extra autoritten per dag

Uplace verwacht acht miljoen bezoekers per jaar, waarvan het merendeel met de auto zal komen. Dat komt neer op zo’n 25.000 wagens per dag, op een van de grootste congestiepunten van het land. Die enorme verkeersstroom is nefast voor de leefkwaliteit in de regio. Het steeds toenemende autoverkeer heeft ook een grote impact op de klimaatverandering.

Verplichte tramlijn

Het vorige ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) werd vernietigd door de Raad van State. Dat gebeurde op vraag van BBL, BRAL en Greenpeace. De Raad van State vernietigde het RUP omdat het vooraf aanleggen van een tramlijn niet wettelijk opgelegd werd in het plan. Nochtans gaf het milieueffectenrapport aan dat dit absoluut noodzakelijk is om de verkeersstroom nog een beetje in goede banen te kunnen leiden.

Ook in het nieuwe RUP is niet wettelijk vastgelegd dat er een tramlijn moet komen vooraleer Uplace gebouwd mag worden. De regering liet een nieuw onderzoek uitvoeren, dat moest tonen dat een tramlijn niet meer nodig is en een pendelbus volstaat. Verschillende mobiliteitsprofessoren haalden dat onderzoek onderuit. Toch keurde de regering het nieuwe plan goed. Het is nu aan de Raad van State om te bepalen of dit een wettelijke manier van handelen is.

Regering is niet consequent

Verder argumenteren we voor de Raad van State dat het Uplace-project ingaat tegen verschillende doelstellingen en plannen van de Vlaamse regering. Zo is er de Vlaamse winkelnota met een kernversterkend winkelbeleid als hoofddoelstelling. Of kijk naar het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, dat stelt dat er geen nieuwe kantoren kunnen komen op autolocaties. Toch mag Uplace naast de Brusselse ring twee kantoortorens van meer dan 50.000 m² bouwen, terwijl er in de luchthavenregio nota bene een miljoen m² aan kantoren leegstaat.


Erik Grietens
Bond Beter Leemilieu 28-04-2016
http://www.bondbeterleefmilieu.be/page.php/30/891/15946

Tags: